Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

Bóže słowo

Losungen und Gebete

RSSPrint

Zachadny tyźeń

Toś njejsćo něto wěcej cuzabniki a gósći, ale towariše wšych swětych a Bóže domacniki.

(Hef 2,19)

 

    

Grono tyźenja

8. njeźela po swětej Tšojosći

 Chójźćo ako źiśi swětła; pśeto płod swětła hobstoj we wšej dobrotnosći a pšawdosći.

(Hef 5,8–9)

    

Pśiducy tyźeń

Komuž jo wjele dane, pla togo se wjele pyta; a komuž jo wjele dowěrjone, wót togo buźo se hyšći wěcej pominaś.

(Lk 12,48)

    

Молитва за мир – Módlitwa za měr

 

Бог любові, ми збентежені насильством у нашому світі, і особливо зараз – актами війни в Україні. Дай нам сили бути солідарними з тими, хто страждає і живе сьогодні у страху та тривозі. Підтримай надію всіх тих, хто в цій любій частині світу шукає справедливості та миру. Пішли Святого Духа, Духа миру, щоб надихнути лідерів націй і надихнути всіх людей.
Боже, Творцю і Отче всіх людей, Ти закликаєш до себе всі народи світу. Просвіти їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир. Збуди в них щире прагнення до порозуміння і єдності. Допоможи їм прощати одне одному те зло, яке вони заподіювали і продовжують заподіювати своїм ближнім, допоможи їм співпрацювати у справі миру, поважаючи права кожної людини, у згоді з Твоєю волею. Очисти їхні серця від усякої образи і ненависті. Збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі. Амінь.

Bog lubosći, smy pósromane pśez namóc na našom swěśe a wósebnje něnto pśez wójnu na Ukrainjskej. Daj nam móc, solidarne byś z tymi, kenž śerpje a žywe su w tšachośe a starosći. Wobzwarnuj naźeju wšyknych, kenž spšawnosć a měr w našom lubosnem źělu swěta pytaju. Pósćel swětego Ducha, Ducha měra, aby inspirěrował wšych luźi.

Bóže, stwóriśel a Wóśc wšyknych cłowjekow, ty wołaš wšykne ludy k tebje. Wuswětli je, aby wóni w hektice našogo casa nawuknuli, co měr jim pśinjasć móžo. Wubuź w nich wuwěrne póžedanje za rozměśe a jadnotu. Pomogaj jim, wódaś jaden drugego to złe, co su cynili a nadalej nacyniju jich blišym. Pomogaj jim, w měrje gromadu źěłaś a respektěrowaś pšawa wšyknych, pó twójej wóli. Wucysć jich wutšoby wót wšeje złoby a gramoty. Wumóž wšykne ludy pśed egoizmom, gjardosću a nacionalneju gramotu. Amen.

 

 

 

 

 

Wóścenas

Wendisches Vaterunser

Wóśce nas[1] na njebju.
Wuswěśone buź twójo mě.
Pśiź k nam twójo kralojstwo.
Twója wóla se stań ako na njebju,
tak teke na zemi.
Naš wšedny klěb daj nam źinsa.
A wódaj nam naše winy,
ako my wódawamy našym winikam.
A njewjeź nas do spytowanja.
Ale wumóž nas wót wšogo[2] złego.
Pśeto twójo jo to kralojstwo
a ta móc a ta cesć
do nimjernosći.
Amen.

[1] Idiomatiski wuraz 'Wóśce nas' se cesto wužywa. Druga forma: 'Wóśce naš'.
[2] teke 'togo'


Wóšcenaš

Vaterunser in Schleifer Sorbisch

Wóšce naš, kiž sy w njebjesach,
swěćone bydź twójo měno.
Ćidź k nam twójo kralejstwo.
Twója wóla se stanjo
kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš šedny chlěb daj nam dźeńsa
a wódaj nam naše winy,
jako my wódawamy našym winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale humož nas wót togo złego.
Ćetož twójo jo to kralejstwo
a ta móc a ta cesć
wót wěcnosći až do wěcnosći.
Amen.

 

Wótčenaš

Vaterunser in Obersorbisch (evangelisch)

Wótče naš na njebju:
Swjećene budź twoje mjeno.
Přińdź k nam twoje kralestwo.
Twoja wola so stań
kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš wšědny chlěb daj nam dźensa.
A wodaj nam naše winy,
kaž my wodawamy našim winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale wumóž nas wot złeho.
Přetož twoje je kralestwo a móc
a česć hač do wěčnosće.
Hamjeń.

 

Letzte Änderung am: 07.08.2022