Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

Bóže słowo

Losungen und Gebete

RSSPrint

Zachadny tyźeń

Vergangene Woche

Lej, źomy górjej do Jeruzalema, a wšykno se dokóńcyjo, což pisane jo pśez profetow wót cłowjeka Syna.

(Lk 18,31)

 

    

Grono tyźenja

Prědna njeźela spótnego casa

Invocavit (Ku mnjo se woła a ja cu jogo husłyšaś. Ps 91,15)


 

K tomu jo se zjawił Syn Bóžy, aby wšykne statki carta skazył.

(1 Jan 3,8)

    

Pśiducy tyźeń

Kommende Woche

Bog hopokazujo swóju lubosć k nam w tom, až Kristus za nas jo humrěł, ako hyšći grěšniki běchmy.

(Rom 5,8)

    

Módlenje za wurownanje z Coventry

 

Wšykne su grěšyli a brachujo jim chwalby Bóžeje. (Rom 3,23)

Gramotu, kótaraž źěli narody wót narodow, rasy wót rasow, klasy wót klasow,
Wóśce wódaj.
Zekśěśe luźi a narodow wobsejźeś to, což njejo to swójo,
Wóśce wódaj.
Póžednosć, kótaraž wuklukujo źěło drugich a zapusćujo zemje,
Wóśce wódaj.
Našu zawisć na derjeměśe a gluku drugich,
Wóśce wódaj.
Našu wšojadnosć na nuzu popajźonych, bźezdomnych a wuběgańcow,
Wóśce wódaj.
Skazonosć, kótaraž znjecesćujo śěła muskich, žeńskich a źiśi,
Wóśce wódaj.
Gjardosć, kótaraž nam kažo spušćaś se na sebje a nic na Boga,
Wóśce wódaj.

Buźćo pak mjazy sobu pśijazne, połne hutšobneje lubosći a wódajśo jaden drugemu, rowno ako Bog wam jo wódał we Kristusu. (Hef 4,32)

 

 

 

 

 

Wóścenas

Wendisches Vaterunser

Wóśce nas[1] na njebju.
Huswěśone buź twójo mě.
Pśiź k nam twójo kralejstwo.
Twója wóla se stań ako na njebju,
tak teke na zemi.
Naš wšedny klěb daj nam źinsa.
A wódaj nam naše winy,
ako my wódawamy našym winikam.
A njewjeź nas do spytowanja.
Ale humóž nas wót wšogo[2] złego.
Pśeto twójo jo to kralejstwo
a ta móc a ta cesć
do nimjernosći.
Amen.

[1] Idiomaticki wuraz 'Wóśce nas' se cesto wužywa. Druga forma: 'Wóśce naš'.
[2] teke 'togo'


Wóšcenaš

Vaterunser in Schleifer Sorbisch

Wóšce naš, kiž sy w njebjesach,
swěćone bydź twójo měno.
Ćidź k nam twójo kralejstwo.
Twója wóla se stanjo
kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš šedny chlěb daj nam dźeńsa
a wódaj nam naše winy,
jako my wódawamy našym winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale humož nas wót togo złego.
Ćetož twójo jo to kralejstwo
a ta móc a ta cesć
wót wěcnosći až do wěcnosći.
Amen.

 

Wótčenaš

Vaterunser in Obersorbisch (evangelisch)

Wótče naš na njebju:
Swjećene budź twoje mjeno.
Přińdź k nam twoje kralestwo.
Twoja wola so stań
kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš wšědny chlěb daj nam dźensa.
A wodaj nam naše winy,
kaž my wodawamy našim winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale wumóž nas wot złeho.
Přetož twoje je kralestwo a móc
a česć hač do wěčnosće.
Hamjeń.

 

Letzte Änderung am: 21.02.2021