Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

Bóže słowo

Losungen und Gebete

RSSPrint

Zachadny tyźeń

Vergangene Woche

Tebje jo gronjone, cłowjek, což dobre jo, a což Kněz, twój Bog, wót tebje pomina: Bóže słowo źaržaś, lubosć pokazowaś a pónižnje byś pśed twójim Bogom.

(Mi 6,8)

 

    

Grono tyźenja

21. njeźela pó swětej Tšojosći

21. Sonntag nach Trinitatis

 

Glědaj, něto jo spódobny cas, lej, něto jo źeń strowja.

(2 Kor 6,2)

    

Pśiducy tyźeń

Kommende Woche

Wšykne dejmy se zjawiś pśed Kristusowym sudnym stołom.

(2 Kor 5,10)

    

Bjatujomy

Wir beten auf Wendisch

 

Póznaśe wěry z Nikaia

Wěrimy w togo jadnogo Boga,
Wóśca,
wšogomócnego,
kenž wšykno stwórił jo,
njebjo a zemju,
widobny a njewidobny swět.

A w Kněza Jezusa Kristusa,
Bóžego jadnopóroźonego Syna,
z Wóśca póroźonego pśed wšyknym casom:
Bog wót Boga,
swětło wót swětła,
wěrny Bog wót wěrnego Boga,
spłoźony, njestwórjony,
jadnogo wjazyma z Wóścom,
pśez njogo jo wšykno stwórjone.
Za nas cłowjekow a k našomu strowju jo wóstupił z njebja,
pśez swětego Ducha bu śěło
wót kněžny Marije a bu cłowjek.
Bu za nas kśicowany pód Pontiom Pilatusom,
jo śerpjeł a bu zakopany,
jo na tśeśem dnju stanuł wót humarłych ako w Pismje stoj
a jo stupił do njebja.
Sejźi k pšawicy Wóśca
wótkulž wón pśiźo w swójej kšasnosći,
suźit žywych a humarłych;
jogo kněžaŕstwo kóńc njezmějo.

Wěrimy w swětego Ducha,
kenž Kněz jo a žywy cyni,
kenž z Wóśca a ze Syna huchada,
kótaregož z Wóścom a ze Synom pśemódlujomy a pśekšasnjujomy,
kenž jo powědał pśez profetow,
a na tu jadnu swětu, kśesćijańsku a pósołsku cerkwju.
Huznawamy se k tomu jadnomu dupjenju k wódawanju grěchow.
Wócakujomy zrowastawanje humarłych
a žywjenje pśiducego swěta.

Amen.

 

(pśestajiła Ch. Piniekowa)

 

Wóścenas

Wendisches Vaterunser

Wóśce nas[1] na njebju.
Huswěśone buź twójo mě.
Pśiź k nam twójo kralejstwo.
Twója wóla se stań ako na njebju,
tak teke na zemi.
Naš wšedny klěb daj nam źinsa.
A wódaj nam naše winy,
ako my wódawamy našym winikam.
A njewjeź nas to spytowanja.
Ale humóž nas wót wšogo[2] złego.
Pśeto twójo jo to kralejstwo
a ta móc a ta cesć
do nimjernosći.
Amen[3].

[1] Forma 'nas' se cesto hužywajo. Gramatikaliski korektne słowo jo 'naš'.
[2] teke 'togo'
[3] teke 'Hamjeń'


Wótčenaš

Vaterunser in Obersorbisch

Wótče naš, kiž sy w njebjesach.
Swjećene budź twoje mjeno.
Přińdź k nam twoje kralestwo.
Twoja wola so stań
kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš wšědny chlěb daj nam dźensa.
A wodaj nam naše winy,
jako my wodawamy našim winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale wumóž nas wot złeho.
Přetož twoje je kralestwo a móc
a česć hač do wěčnosće.
Hamjeń.

 

Letzte Änderung am: 10.11.2019