Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

Bóže słowo

Losungen und Gebete

RSSPrint

Zachadny tyźeń

Wšykne dejmy se zjawiś pśed Kristusowym sudnym stołom.

(2 Kor 5,10)

 

    

Grono tyźenja

Njeźela zamrětych

 

Daś waše laźwja su hopasane, a waše swěcki su zapalone.

(Lk 12,35)

    

Pśiducy tyźeń

Lej, twój kral pśiźo k tebje, spšawny a pomocny.

(Sach 9,9)

    

Kjarliž

Lied

 

Knězowa zemja jo

 

 

Knězowa zemja jo,

hupóžycone to,

źož smy how žywe.

Toś do słužby se staj,

cas drogotny jej daj,

njezabyń dary.


A z mócu nowego

ty stwóriš rowno to,

což dajo pokoj,

We duchu naźeje

juž źinsa chopi se

swět wótworjony.


Na drugego źiwaj

a dual hoplěwaj

za plural pótom.

Wše broni wótedaj,

spiw měra zaspiwaj

tež w serbskej rěcy.


Buź mócny w sćerpnosći

tek z winu dalej źi

pó Bóžych drogach.

Ak jo Jezus drogował

a słabych mócował,

lubował Boga.

 

 

 

(słowa: Christiana Piniekowa 2021, nimski: Die Erde ist des Herrn, Jochen Rieß 1985
głos: Matthias Nagel 1985)

 

Módlitwa

 

Zmilny njebjaski Wóśc, kenž sy nam wobraźił wjele darow a mócow, pomogaj nam, aby je wuznali ze źěkownosću a je wužywali pó twójej wóli, pśez našogo Kněza Jezom Kristusa, twójogo Syna, kenž jo z tobu a ze swětym Duchom žywy a se kněžy wót nimjernosći do nimjernosći.

Kněz Bog, njebjaski Wóśc, ty bjerjoš luźi do swójeje słužby. Togodla tebje pšosymy: Daj, až tebje słyšymy, gaž nas wołaš, aby tam słužyli, źož nas trjebaš, pśez našogo Kněza Jezom Kristusa. Amen.

 

 

 

 

 

Wóścenas

Wendisches Vaterunser

Wóśce nas[1] na njebju.
Wuswěśone buź twójo mě.
Pśiź k nam twójo kralojstwo.
Twója wóla se stań ako na njebju,
tak teke na zemi.
Naš wšedny klěb daj nam źinsa.
A wódaj nam naše winy,
ako my wódawamy našym winikam.
A njewjeź nas do spytowanja.
Ale wumóž nas wót wšogo[2] złego.
Pśeto twójo jo to kralojstwo
a ta móc a ta cesć
do nimjernosći.
Amen.

[1] Idiomatiski wuraz 'Wóśce nas' se cesto wužywa. Druga forma: 'Wóśce naš'.
[2] teke 'togo'


Wóšcenaš

Vaterunser in Schleifer Sorbisch

Wóšce naš, kiž sy w njebjesach,
swěćone bydź twójo měno.
Ćidź k nam twójo kralejstwo.
Twója wóla se stanjo
kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš šedny chlěb daj nam dźeńsa
a wódaj nam naše winy,
jako my wódawamy našym winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale humož nas wót togo złego.
Ćetož twójo jo to kralejstwo
a ta móc a ta cesć
wót wěcnosći až do wěcnosći.
Amen.

 

Wótčenaš

Vaterunser in Obersorbisch (evangelisch)

Wótče naš na njebju:
Swjećene budź twoje mjeno.
Přińdź k nam twoje kralestwo.
Twoja wola so stań
kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš wšědny chlěb daj nam dźensa.
A wodaj nam naše winy,
kaž my wodawamy našim winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale wumóž nas wot złeho.
Přetož twoje je kralestwo a móc
a česć hač do wěčnosće.
Hamjeń.

 

Letzte Änderung am: 21.11.2021