Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

Bóže słowo

Losungen und Gebete

RSSPrint

Zachadny tyźeń

Vergangene Woche

Daś wašej laźwje stej hopasanej, a waše swěcki su zapalone.

(Lk 12,35)

 

    

Grono tyźenja

prědna njeźela pśichoda

Erster Adventssonntag

 

Lej, twój kral pśiźo k tebje, spšawny a pomocny.

(Sach 9,9)

    

Pśiducy tyźeń

Kommende Woche

Zrownajśo se a zwigajśo waše głowy, dokulaž wašo humóženje se pśibliža..

(Lk 21,28)

    

Bjatujomy

Wir beten auf Wendisch

 

Póznaśe wěry z Nikaia

Wěrimy w togo jadnogo Boga,
Wóśca,
wšogomócnego,
kenž wšykno stwórił jo,
njebjo a zemju,
widobny a njewidobny swět.

A w Kněza Jezusa Kristusa,
Bóžego jadnopóroźonego Syna,
z Wóśca póroźonego pśed wšyknym casom:
Bog wót Boga,
swětło wót swětła,
wěrny Bog wót wěrnego Boga,
spłoźony, njestwórjony,
jadnogo wjazyma z Wóścom,
pśez njogo jo wšykno stwórjone.
Za nas cłowjekow a k našomu strowju jo wóstupił z njebja,
pśez swětego Ducha bu śěło
wót kněžny Marije a bu cłowjek.
Bu za nas kśicowany pód Pontiom Pilatusom,
jo śerpjeł a bu zakopany,
jo na tśeśem dnju stanuł wót humarłych ako w Pismje stoj
a jo stupił do njebja.
Sejźi k pšawicy Wóśca
wótkulž wón pśiźo w swójej kšasnosći,
suźit žywych a humarłych;
jogo kněžaŕstwo kóńc njezmějo.

Wěrimy w swětego Ducha,
kenž Kněz jo a žywy cyni,
kenž z Wóśca a ze Syna huchada,
kótaregož z Wóścom a ze Synom pśemódlujomy a pśekšasnjujomy,
kenž jo powědał pśez profetow,
a na tu jadnu swětu, kśesćijańsku a pósołsku cerkwju.
Huznawamy se k tomu jadnomu dupjenju k wódawanju grěchow.
Wócakujomy zrowastawanje humarłych
a žywjenje pśiducego swěta.

Amen.

 

(pśestajiła Ch. Piniekowa)

 

Wóścenas

Wendisches Vaterunser

Wóśce nas[1] na njebju.
Huswěśone buź twójo mě.
Pśiź k nam twójo kralejstwo.
Twója wóla se stań ako na njebju,
tak teke na zemi.
Naš wšedny klěb daj nam źinsa.
A wódaj nam naše winy,
ako my wódawamy našym winikam.
A njewjeź nas to spytowanja.
Ale humóž nas wót wšogo[2] złego.
Pśeto twójo jo to kralejstwo
a ta móc a ta cesć
do nimjernosći.
Amen[3].

[1] Forma 'nas' se cesto hužywajo. Gramatikaliski korektne słowo jo 'naš'.
[2] teke 'togo'
[3] teke 'Hamjeń'


Wótčenaš

Vaterunser in Obersorbisch

Wótče naš, kiž sy w njebjesach.
Swjećene budź twoje mjeno.
Přińdź k nam twoje kralestwo.
Twoja wola so stań
kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš wšědny chlěb daj nam dźensa.
A wodaj nam naše winy,
jako my wodawamy našim winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale wumóž nas wot złeho.
Přetož twoje je kralestwo a móc
a česć hač do wěčnosće.
Hamjeń.

 

Letzte Änderung am: 01.12.2019