Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

Bóže słowo

Losungen und Gebete

RSSPrint

Zachadny tyźeń

Wšyknu wašu starosć chyśćo na njogo, pśeto wón se za was stara.

(1 Pětš 5,7)

 

    

Grono tyźenja

Žnjowny swěźeń

 Wšyknych wócy cakaju na tebje, Kněžo; a ty dajoš jim jich carobu w pšawem casu.

(Ps 145,15)

    

Pśiducy tyźeń

Naša wěra jo to dobyśe, kenž jo pśewinuło swět.

(1 Jan 5,4)

    

Zapšosby

 

Jo cas se tebje źěkowaś:
    Źěkujomy se za wšu gluku,
    z kótarejuž ty nas žognujoš.
A pšosymy tebje za tych,
    kenž su gluku zgubili
    pśez wójnu, pśez śěžku chórosć,
    pśez namóc.
Kněžo, zmil se. Amen.

Jo cas se tebje źěkowaś:  
    Źěkujomy se tebje za našych lubych,
    z kótarymiž my źělimy našo žywjenje.
A pšosymy tebje za kuždego:
    kenž jo zgubił to, což jomu jo było to nejlubše,
    pśez žywjenje, pśez smjerś, abo pśez winu.
Kněžo, zmil se. Amen.

 

 

 

Молитва за мир – Módlitwa za měr

 

Бог любові, ми збентежені насильством у нашому світі, і особливо зараз – актами війни в Україні. Дай нам сили бути солідарними з тими, хто страждає і живе сьогодні у страху та тривозі. Підтримай надію всіх тих, хто в цій любій частині світу шукає справедливості та миру. Пішли Святого Духа, Духа миру, щоб надихнути лідерів націй і надихнути всіх людей.
Боже, Творцю і Отче всіх людей, Ти закликаєш до себе всі народи світу. Просвіти їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир. Збуди в них щире прагнення до порозуміння і єдності. Допоможи їм прощати одне одному те зло, яке вони заподіювали і продовжують заподіювати своїм ближнім, допоможи їм співпрацювати у справі миру, поважаючи права кожної людини, у згоді з Твоєю волею. Очисти їхні серця від усякої образи і ненависті. Збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі. Амінь.

Bog lubosći, smy pósromane pśez namóc na našom swěśe a wósebnje něnto pśez wójnu na Ukrainjskej. Daj nam móc, solidarne byś z tymi, kenž śerpje a žywe su w tšachośe a starosći. Wobzwarnuj naźeju wšyknych, kenž spšawnosć a měr w našom lubosnem źělu swěta pytaju. Pósćel swětego Ducha, Ducha měra, aby inspirěrował wšych luźi.

Bóže, stwóriśel a Wóśc wšyknych cłowjekow, ty wołaš wšykne ludy k tebje. Wuswětli je, aby wóni w hektice našogo casa nawuknuli, co měr jim pśinjasć móžo. Wubuź w nich wuwěrne póžedanje za rozměśe a jadnotu. Pomogaj jim, wódaś jaden drugego to złe, co su cynili a nadalej nacyniju jich blišym. Pomogaj jim, w měrje gromadu źěłaś a respektěrowaś pšawa wšyknych, pó twójej wóli. Wucysć jich wutšoby wót wšeje złoby a gramoty. Wumóž wšykne ludy pśed egoizmom, gjardosću a nacionalneju gramotu. Amen.

 

 

 

 

 

Wóścenas

Wendisches Vaterunser

Wóśce nas[1] na njebju.
Wuswěśone buź twójo mě.
Pśiź k nam twójo kralojstwo.
Twója wóla se stań ako na njebju,
tak teke na zemi.
Naš wšedny klěb daj nam źinsa.
A wódaj nam naše winy,
ako my wódawamy našym winikam.
A njewjeź nas do spytowanja.
Ale wumóž nas wót wšogo[2] złego.
Pśeto twójo jo to kralojstwo
a ta móc a ta cesć
do nimjernosći.
Amen.

[1] Idiomatiski wuraz 'Wóśce nas' se cesto wužywa. Druga forma: 'Wóśce naš'.
[2] teke 'togo'


Wóšcenaš

Vaterunser in Schleifer Sorbisch

Wóšce naš, kiž sy w njebjesach,
swěćone bydź twójo měno.
Ćidź k nam twójo kralejstwo.
Twója wóla se stanjo
kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš šedny chlěb daj nam dźeńsa
a wódaj nam naše winy,
jako my wódawamy našym winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale humož nas wót togo złego.
Ćetož twójo jo to kralejstwo
a ta móc a ta cesć
wót wěcnosći až do wěcnosći.
Amen.

 

Wótčenaš

Vaterunser in Obersorbisch (evangelisch)

Wótče naš na njebju:
Swjećene budź twoje mjeno.
Přińdź k nam twoje kralestwo.
Twoja wola so stań
kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš wšědny chlěb daj nam dźensa.
A wodaj nam naše winy,
kaž my wodawamy našim winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale wumóž nas wot złeho.
Přetož twoje je kralestwo a móc
a česć hač do wěčnosće.
Hamjeń.

 

Letzte Änderung am: 04.10.2022