Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

Bóže słowo

Losungen und Gebete

RSSPrint

Zachadny tyźeń

Vergangene Woche

Źinsa, gaž buźośo słyšaś jogo głos, ga njezatwarźćo waše hutšoby.

(Hebr 3,15)

 

    

Grono tyźenja

Njeźela do spótnego casa

Estomihi

 

Lej, źomy górjej do Jeruzalema, a wšykno se dokóńcyjo, což pisane jo pśez profetow wót cłowjeka Syna.

(Lk 18,31)

    

Pśiducy tyźeń

Kommende Woche

K tomu jo se zjawił Syn Bóžy, aby wšykne statki carta skazył.

(1 Jan 3,8)

    

Módlitwa

 

Kněžo Bóžo, twója njepśeměrna wjelerakosć se nam pokazujo w kuždym kamjenju, w kuždej rostlinje, w kuždem zwěrjeśu a tež w kuždem cłowjeku. Wóna se nam pokazujo w jogo barwje kóže, w jogo roźe a starstwje, w kuždej rěcy, nabóžninje, kulturje a w zemskich pókładach. Daj, aby se źiwajucy póznawali toś to bogatstwo, jo pśiwzeli wuknjecy ako źiśi a daj, aby skóńcnje měrniwje wobchadali z twójim bogatstwom.

 

 

Wóścenas

Wendisches Vaterunser

Wóśce nas[1] na njebju.
Huswěśone buź twójo mě.
Pśiź k nam twójo kralejstwo.
Twója wóla se stań ako na njebju,
tak teke na zemi.
Naš wšedny klěb daj nam źinsa.
A wódaj nam naše winy,
ako my wódawamy našym winikam.
A njewjeź nas to spytowanja.
Ale humóž nas wót wšogo[2] złego.
Pśeto twójo jo to kralejstwo
a ta móc a ta cesć
do nimjernosći.
Amen[3].

[1] Idiomaticki wuraz 'Wóśce nas' se cesto wužywajo. Druga forma: 'Wóśce naš'.
[2] teke 'togo'
[3] teke 'Hamjeń'


Wóšćenaš

Vaterunser in Schleifer Sorbisch

Wóšće naš, kiž sy w njebjesach,
swěćone bydź Twojo měno.
Pćidź k nam Twójo kralejstwo.
Twója wóla se stanjo,
Kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš wšědny chlěb daj nam dźeńsa
a wódaj nam naše winy,
jako my wódawamy našym winikam.
A njewjedź nas do spytowanja
ale humož nas wót togo złego.
Pćetož twójo jo to kralejstwo
a ta móc a ta cesć
wót wěcnosći až do wěcnosći.
Amen.

 

Wótčenaš

Vaterunser in Obersorbisch (evangelisch)

Wótče naš na njebju:
Swjećene budź twoje mjeno.
Přińdź k nam twoje kralestwo.
Twoja wola so stań
kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš wšědny chlěb daj nam dźensa.
A wodaj nam naše winy,
kaž my wodawamy našim winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale wumóž nas wot złeho.
Přetož twoje je kralestwo a móc
a česć hač do wěčnosće.
Hamjeń.

 

Letzte Änderung am: 23.02.2020