Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

Bóže słowo

Losungen und Gebete

RSSPrint

Zachadny tyźeń

Vergangene Woche

Chwal togo Kněza, mója duša, a njezabyń, což wón jo śi dobrego cynił.

(Ps 103,2)

 

    

Grono tyźenja

15. njeźela pó swětej Tšojosći

15. Sonntag nach Trinitatis

 

Wšyknu wašu starosć chyśćo na njogo, pśeto wón se za was stara.

(1 Pětš 5,7)

    

Pśiducy tyźeń

Kommende Woche

Jezus Kristus smjerś jo skazył a žywjenje a njezachadnosć na swětło pśinjasł pśez ewangelium.

(2 Tim 1,10)

    

Módlitwa

 

Wšogomócny Bog, kenž lubosć sy a lubosć dawaš, napołni naše wutšoby z wognjom twójeje lubosći, aby se mjazy sobu lubowali ako ty nas lubujoš, pśez našogo Kněza Jezom Kristusa, twójogo Syna, kenž jo z tobu a ze swětym Duchom žywy a se kněžy wót nimjernosći do nimjernosći.

Kněz Bog, ty wiźiš nuzu a žałosć na zemi a sy togodla twójogo Syna pósłał, aby nam słužył w lubosći. Tebje pšosymy, daj nam byś zmilne a dobrośiwe, aby tym pomogali, kenž nas trjebaju, dla Jezusa Kristusa, twójogo Syna. Amen..

Amen.

 

 

 

 

 

 

Wóścenas

Wendisches Vaterunser

Wóśce nas[1] na njebju.
Huswěśone buź twójo mě.
Pśiź k nam twójo kralejstwo.
Twója wóla se stań ako na njebju,
tak teke na zemi.
Naš wšedny klěb daj nam źinsa.
A wódaj nam naše winy,
ako my wódawamy našym winikam.
A njewjeź nas to spytowanja.
Ale humóž nas wót wšogo[2] złego.
Pśeto twójo jo to kralejstwo
a ta móc a ta cesć
do nimjernosći.
Amen[3].

[1] Idiomaticki wuraz 'Wóśce nas' se cesto wužywa. Druga forma: 'Wóśce naš'.
[2] teke 'togo'
[3] teke 'Hamjeń'


Wóšcenaš

Vaterunser in Schleifer Sorbisch

Wóšce naš, kiž sy w njebjesach,
swěćone bydź twójo měno.
Ćidź k nam twójo kralejstwo.
Twója wóla se stanjo
kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš šedny chlěb daj nam dźeńsa
a wódaj nam naše winy,
jako my wódawamy našym winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale humož nas wót togo złego.
Ćetož twójo jo to kralejstwo
a ta móc a ta cesć
wót wěcnosći až do wěcnosći.
Amen.

 

Wótčenaš

Vaterunser in Obersorbisch (evangelisch)

Wótče naš na njebju:
Swjećene budź twoje mjeno.
Přińdź k nam twoje kralestwo.
Twoja wola so stań
kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš wšědny chlěb daj nam dźensa.
A wodaj nam naše winy,
kaž my wodawamy našim winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale wumóž nas wot złeho.
Přetož twoje je kralestwo a móc
a česć hač do wěčnosće.
Hamjeń.

 

Letzte Änderung am: 20.09.2020