Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

Cerkwina pratyja

Kirchenkalender

RSSPrint

Cerkwina pratyja 2022

[How jo dłujkodobne planowanje na cełe lěto, kenž se móžo teke změniś. Krotkodobna aktualizacija terminow jo pśecej na boce Aktualne
Hier befindet sich die langfristige Planung für das ganze Jahr, die sich auch ändern kann. Eine kurzfristige Aktualisierung der Termine ist immer auf der Seite
Aktualne zu finden.]

wezymski/januar

09. wezymski 2022 (prědna njeźela pó tśoch kralach) z. 10 Žylow: serbsko–nimska muzikowa namša (faraŕka K. Huglarjowa)
09. Januar 2022 (erster Sonntag nach Epiphanias) 10:00 Uhr Sielow: wendisch–deutscher Musikgottesdienst (Pfarrerin K. Köhler)

12. wezymski 2022 Matej B. Broniš, 1937 w Barlinju, faraŕ, wjednik Młodoserbow w Dolnej Łužycy
12. Januar 2022 Matej B. Broniš, 1937 † in Berlin, Pfarrer, Führer der jungsorbischen Bewegung in der Niederlausitz

26. wezymski 2022 Kito Šwjela, 1922 w Skjarbošcu
26. Januar 2022 Christian Schwella, 1922 † in Schorbus

29. wezymski 2022 zeger 2 Skjarbošc: Nabóžnina pśi pomniku ku góźbje 100. pósmjertninow Kita Šwjele
26. Januar 2022 14:00 Uhr Schorbus: Andacht am Denkmal zum 100. Todestag von Christian Schwella

31. wezymski 2022 z. 6 Serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje: Prědne pośejźenje pśedsedaŕstwa STSRC
31. Januar 2022
18:00 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Erste Vorstandssitzung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

 

swěckowny/februar

01. swěckowny 2022 Julius E. Wjelan, 1817 w Slěpem, 40 lět slěpjański faraŕ
01. Februar 2022 Julius E. Welan, 1817 ✶ in Schleife, 40 Jahre Pfarrer in Schleife

05. swěckowny 2022 Martin Behm, 1622 w Lubanje, faraŕ a kjarližaŕ
01. Februar 2022 JMartin Behm, 1622 † in Lauban, Pfarrer und Kirchenlieddichter

23. swěckowny 2022 Jan Krygaŕ, 1662 w Barlinju, wuznamny komponist cerkwineje muziki
23. Februar 2022 Johann Crüger, 1662 † in Berlin, bedeutender Komponist von Kirchenmusik

 

pózymski/měrc

02. pózymski 2022 pódjebnica, zachopjeńk spótnego casa
02. März 2022 Aschermittwoch, Beginn der Passionszeit

12. pózymski 2022 Paul Gerhardt, 1607 w Gräfenhainichen, wuznamny nimski kjarližaŕ
12. März 2022 Paul Gerhardt, 1607 ✶ in Gräfenhainichen, bedeutender Kirchenmusikdichter

14. pózymski 2022 z. 5 Serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje: Prědne zmakanje źěłoweje kupki Serbska namša
14. März 2022 17:00 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Erste Zusammenkunft der AG Wendischer Gottesdienst

20. pózymski 2022 (tśeśa njeźela spótnego casa)  z. 10 Bórkowy: Serbsko–nimska namša (serbski lektor dr. H. S. Leipner)
20. März 2022 (Oculi)  10:00 Uhr Burg: Wendisch–deutscher Gottesdienst (wendischer Lektor Dr. H. S. Leipner)

29. pózymski 2022 Hanzo Šimko, 1847 w Slěpem, wudawaŕ starych slěpjańskich kjarližow
29. März 2022 Hanz Schimke, 1847 ✶ in Schleife, Herausgeber alter Schleifer Kirchenlieder

 

nalětny/apryl

02. nalětny 2022 Kito F. Stempel, 1867 w Lubnjowje, tam 40 lět wušy faraŕ
02. April 2022 Kito F. Stempel, 1867 † w Lübbenau, dort 40 Jahre Oberpfarrer

07. nalětny 2022 Julius E. Wjelan, 1892 w Slěpem, 40 lět slěpjański faraŕ
07. April 2022 Julius E. Welan, 1892 † in Schleife, 40 Jahre Pfarrer in Schleife

08. nalětny 2022 Mjertyn Rocha, 1837 ✶ w Šejnejźe, faraŕ we Wětošowje
08. April 2022 Martin Rocha, 1837 ✶ in Schönhöhe, Pfarrer in Vetschau

11. nalětny 2022 z. 6 Serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje: Pośejźenje pśedsedaŕstwa STSRC
11. April 2022 18:00 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Vorstandssitzung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

14. nalětny 2022 źeń wustajenja Bóžego blida/Zeleny stwórtk
15. April 2022 Gründonnerstag

15. nalětny 2022 śichy pětk
15. April 2022 Karfreitag

17. nalětny 2022 (jatšowna noc) jatšowne spiwanja na jsach
17. April 2022 (Osternacht) Ostersingen auf den Dörfern

18. nalětny 2022 (drugi jatšowny swěźeń) zeger 9:30 Picnjo: Serbska jatšowna namša (faraŕ I. Kśenka)
18. April 2022 (Ostermontag) 9:30 Uhr Peitz: Wendischer Ostergottesdienst (Pfarrer I. Kschenka)

24. nalětny 2022 (prědna njeźela pó jatšach – małe jatšy) zeger 10:00 Dešno: 300. serbska namša nowšego casa (faraŕka K. Huglarjowa)
24. April 2022 (Quasimodogeniti) 10:00 Uhr Dissen: 300. Wendischer Gottesdienst neuerer Zeit (Pfarrerin K. Köhler)

 

rozhelony/maj

05. rozhelony 2022 M. H. A. Ebert, 1832 ✶ w Drježdźanach, faraŕ w Depsku, pomocnik Těšnarja pśi wudawanju Misionńskich powěsćow
05. Mai 2022 M. H. A. Ebert, 1832 ✶ in Dresden, Pfarrer in Döbbrick, Helfer von Teschner bei der Herausgabe der Missionsberichte

09. rozhelony 2022 z. 5 Serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje: Zmakanje źěłoweje kupki Serbska namša
09. Mai 2022 17:00 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Zusammenkunft der AG Wendischer Gottesdienst

10. rozhelony 2022 zeger 9:00 Baršć: Serbska prjatkaŕska konferenca
10. Mai 2022 9:00 Forst: Wendische Predigerkonferenz

16. rozhelony 2022 z. 5 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: Pósejźenje Serbskeje pśirady ewangelskeje cerkwje
16. Mai 2022 17:00 Uhr Evangelisches Zentrum Cottbus: Sitzung des Sorben–Wenden-Rates der evangelischen Kirche

19. rozhelony 2022 zeger 6:30 kalawska Serbska cerkwja: Prezentacija nowośišća prědneje serbskeje šulskeje wucbnice z lěta 1671, Ermeloweje ABC-fible z nabóžninu
19. Mai 2022 18:30 Landkirche Calau: Presentation der Ermelschen ABC-Fibel mit Andacht

21. rozhelony 2022 z. 2 Dešno: Zmakanje serbskich familijow, z cerkwinskem programom (Katharina Huglarjowa)
21. Mai 2022 14:00 Uhr Dissen: Treffen wendischer Familien, mit kirchlichem Programm (Katharina Köhler)

26. rozhelony 2022 stupny stwórtk
26. Mai 2022 Christi Himmelfahrt

30. rozhelony 2022 z. 6 Serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje: Pośejźenje pśedsedaŕstwa STSRC
30. Mai 2022 18:00 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Vorstandssitzung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

 

smažki/junij

05. smažki 2022 (swětkownica) zeger 7 Chóśebuz: Noc wótworjonych cerkwjow
05. Juni 2022 (Pfingsten) 19:00 Uhr Cottbus: Nacht der offenen Kirchen

06. smažki 2022 (drugi swětkowny swěźeń) zeger 2 Turjej: Serbska swětkowna namša (faraŕ I. Kśenka)
06. Juni 2022 (Pfingstmontag) 14:00 Uhr Tauer: Wendischer Pfingstgottesdienst (Pfarrer I. Kschenka)

11. smažki 2022 Łakoma: Wopomnjeński swěźeń
11. Juni 2022 Lacoma: Gedenkfest

11.–12. smažki 2022 Bukecy: 76. Serbski ewangelski cerkwiny źeń
11.–12. Juni 2022 Hochkirch: 76. Sorbischer Evangelischer Kirchentag

12. smažki 2022 Krystof G. Fabricius, 1757 w Dubcu, faraŕ, rozswětlaŕ
12. Juni 2022 Christopfh G. Fabricius, 1757 † in Daubitz, Pfarrer, Aufklärer

18. smažki 2022 Chósebuz: Serbski swěźeń z wobźělenim Serbskeje wósady
18. Juni 2022 Wendisches Stadtfest in Cottbus unter Beteiligung der Serbska Wósada

20. smažki 2022 z. 5 Serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje: Zmakanje źěłoweje kupki Serbska namša
20. Juni 2022 17:00 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Zusammenkunft der AG Wendischer Gottesdienst

24. smažki 2022 sw. Jana
24. Juni 2022 Johannis

24.–26. smažki 2022 Zgórjelc: Łužyski cerkwiny źeń. Serbski programowy zešywk móžośo ➚ how ześěgnuś a stoj w wuśišćanje formje w Zgórjelcu k dispoziciji.
24.–26. Juni 2022 Görltz: Lausitzkirchentag. Das wendische Programmheft können Sie ➚ hier herunterladen und steht in ausgedruckter Form in Görlitz zur Verfügung.

25. smažki 2022 Zgórjelc: Wulět ze śěgom Serbskeje wósady Dolneje Łužyce na Łužyski cerkwiny źeń. Pórucyjo se specielnu jězdnu kórtku za 9 €. Wótjězd ze serbskeju promštowku Katharinu Huglarjoweju jo zeger 09:04 na pśistupnišću 7. Pśijězd na dwórnišću w Zgórjelcu jo zeger 10:15. Wót tam jěźo bus do centruma města.
25. Juni 2022 Görlitz: Ausflug der Serbska Wósada mit dem Zug mit dem Zug auf den Lausitzkirchentag. Es wird das 9 €-Ticket empfohlen. Die Abfahrt mit der koordinierenden wendischen Geistlichen Katharina Köhler ist um 09:04 Uhr auf dem Bahnsteig 7. Ankunft auf dem Bahnhof Görlitz ist 10:15. Von dort fährt ein Bus in das Stadtzentrum.

 

žnjojski/julij

10. žnjojski 2022 (4. njeźela pó swětej Tšojosći) Wórjejce: Domowniski źeń
10. Juli 2022 (4. Sonntag nach Trinitatis) Hoyerswerda: Heimattag

10. žnjojski 2022 (4. njeźela pó swětej Tšojosći) z. 10 Barbuk: Serbsko–nimska swěźeńska namša pód gółym njebjom pśi zwónowem tormje ku góźbje 575 lět Barbuk (faraŕ Ingolf Kśenka)
10. Juli 2022 (4. Sonntag nach Trinitatis) 10:00 Uhr Bärenbrück: Wendisch–deutscher Festgottesdienst im Freien am Glockenturm zu 575 Jahre Bärenbrück (Pfarrer Ingolf Kśenka)

17. žnjojski 2022 (5. njeźela pó swětej Tšojosći) Kórjeń: Serbsko–nimska namša (wupadnjo chórosći dla)
17. Juli 2022 (5. Sonntag nach Trinitatis) Kahren: Wendisch–deutscher Gottesdienst
(fällt krankheitshalber aus)

18. žnjojski 2022 Julius E. Wjelan, 1852 w Slěpem, 40 lět slěpjański faraŕ
18. Juli 2022 Julius E. Welan, 1852 † in Schleife, 40 Jahre Pfarrer in Schleife

22. žnjojski 2022 Jan A. N. Fryco, 1772 w Lubinje, faraŕ w Łojowje, korektor serbskego Starego testamenta
22. Juli 2022 Johann A. N. Fritze, 1802 ✶  in Lübben, Pfarrer in Groß Luja, Korrektor des wendischen Alten Testaments

25. žnjojski 2022 z. 6 Serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje: Pośejźenje pśedsedaŕstwa STSRC
25. Juli 2022 18:00 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Vorstandssitzung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

25. žnjojski 2022 Kito Albin, 1802 w Jasenju, faraŕ w Górjenowje, sobuźěłaśeŕ wudaśa dolnoserbskeje Biblije serbskego Starego testamenta
25. Juli 2022 Christian Albin, 1802 ✶  in Jessen, Pfarrer in Komptendorf, Mitarbeiter bei der Ausgabe der niedersorbischen Bibel

 

➚ jacmjeński/awgust

14. jacmjeński 2022 (9. njeźela pó swětej Tšojosći) zeger 2 Zły Komorow: Serbsko–nimska namša (faraŕ Manfred Schwarz, faraŕ, faraŕ Udo Jäkel, dr. Hartmut S. Leipner)
14. August 2022 (
4. Sonntag nach Trinitatis) 14:00 Uhr Senftenberg: Wendisch–deutscher Gottesdienst (Pfarrer Manfred Schwarz, Pfarrer Udo Jäkel, Dr. Hartmut S. Leipner)

14. jacmjeński 2022 Wendlandska: Wendentag (wupadnjo lětosa)
14. August 2022 Wendland: Wendentag (fällt in diesem Jahr aus)

29. jacmjeński 2022 z. 4:30 Serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje: Zmakanje źěłoweje kupki Serbska namša
29. August 2022 16:30 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Zusammenkunft der AG Wendischer Gottesdienst

29. jacmjeński 2022 z. 6:30 Serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje: Pósejźenje pśedsedaŕstwa STSRC
29. August 2022 18:30 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Sitzung des Vorstandes des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

31. jacmjeński 2022 Mjertyn Tylka, 1857 w Dešnje, faraŕ w Górjenowje a Gołkojcach, procowaŕ za serbsku rěc w cerkwi
31. August 2022 Martin Tylke, 1857 ✶  in Dissen, Pfarrer in Komptendorf und Kolkwitz, Aktivist für die wendische Sprache in der Kirche

 

➚ nazymski/september

05. nazymski 2022 Juro Franow, 1937 w Drjenowje, prjatkaŕ krajneje gromaźiny a serbski prjatkaŕ a kjarližaŕ
05. September 2022 Georg Frano, 1937 ✶  in Drehnow, Prediger der Landeskirchlichen Gemeinschaft und wendischer Prediger und Kirchenliedautor

09. nazymski 2022 Chóśebuz: Serbska šulska namša  (Tim Šmit, faraŕka Katharina Huglarjowa)
09. September 2022 Cottbus: Wendischer Schulgottesdienst (Tim Schmidt, Pfarrerin Katharina Köhler)

11. nazymski 2022 (13. njeźela pó swětej Tšojosći) zeger 10 Wětošow: Serbsko–nimska namša ku dnju wótwórjonego pomnika (faraŕ Ingolf Kśenka)
11. September 2022 (13. Sonntag nach Trinitatis) 14:00 Uhr Vetschau: Wendisch–deutscher Gottesdienst (Pfarrer Ingolf Kschenka)

25. nazymski 2022 (15. njeźela pó swětej Tšojosći) Ptačecy: Serbsko–nimska drastwina namša a žnjowny swěźeń (faraŕ dr. Stefan Reichelt)
29. September 2022 (15. Sonntag nach Trinitatis) Tätzschwitz: Trachtengottesdienst und Erntedankfest (Pfarrer Dr. Stefan Reichelt)

20. nazymski 2022 Jan B. Fryco, 1747 w Gołkojcach, faraŕ a pśedstajaŕ Starego testamenta
20.
September 2022 Johann G. Fritze, 1747 ✶  in Kolkwitz, Pfarrer und Übersetzer des Alten Testaments

 

winski/oktober

10. winski 2022 z. 5 Serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje: Zmakanje źěłoweje kupki Serbska namša
10. Oktober 2022 17:00 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Zusammenkunft der AG Wendischer Gottesdienst

18. winski 2022 Mjertyn Tylka, 1942 w Kolbergu, z Dešnja póchadajucy faraŕ a serbski procowaŕ
18. Oktober 2022 Martin Tylke, 1942 † in Kolberg, aus Dissen stammender Pfarrer und wendischer Aktivist

31. winski 2022 (swěźeń reformacije) zeger 2 Serbska cerkwja w Chóśebuzu: Serbska namša z Bóžym blidom (faraŕ Tobias Pawoł. Jachmann, serbski lektor dr. Hartmut S. Leipner)
31. Oktober 2022 (Reformationsfest) 14:00 Uhr Wendische Kirche Cottbus: Wendischer Abendmahlsgottesdienst (Pfarrer Tobias Pawoł Jachmann, wendischer Lektor Dr. Hartmut S. Leipner)

31. winski 2022 (swěźeń reformacije): Zgromaźina cłonkow Serbskego ewangelskego towaristwa (SET)
31. Oktober 2022 (Reformationsfest): Mitgliederversammlung des Sorbischen Evangelischen Vereins

 

młošny/nowember

08. młošny 2022 Mato Nowka, 1812 w Kózlem, faraŕ a prědny redaktor Casnika
08.
November 2022 Mato Nowka, 1812 ✶  in Kahsel, Pfarrer und erster Redakteur des Casnik

07. młošny 2022 z. 6 Serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje: Pośejźenje pśedsedaŕstwa STSRC
07. November 2022 18:00 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Vorstandssitzung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

13. młošny 2022 Grodk: Serbsko–nimska namša "Gott in Grodk" (naraźenje)
13. November 2022 Spremberg: Wendisch–deutscher Gottesdienst "Gott in Grodk" (Vorschlag)

16. młošny 2022 pokutny źeń
16. November 2022 Buß- und Bettag

19. młošny 2022 zeger 2 Serbske wósadne zmakanišćo: Zgromaźina STSR
19. November 2022 14:00 Uhr Wendischer Gemeindetreff: Mitgliederversammlung des Fördervereins

29. młošny 2022 Kito F. Stempel, 1787 w Parcowje, wušy faraŕ w Lubnjowje a basnikaŕ
29.
November 2022 Christian F. Stempel, 1787 ✶  in Groß Partwitz, Oberpfarrer und Lübbenau und Dichter

 

zymski/december

05. zymski 2022 z. 5 Serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje: Zmakanje źěłoweje kupki Serbska namša
05. Dezember 2022 17:00 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Zusammenkunft der AG Wendischer Gottesdienst

16. zynski 2022 Hajno Rizo, 1917 w Chóśebuzu, ze Strjazowa póchadajucy faraŕ a serbski procowaŕ
16. Dezember 2022 Heino Riese, 1917 † in Cottbus, aus Striesow stammender Pfarrer und wendischer Aktivist

25. zymski 2022 (gódownica) 10:00 Serbska cerkwja w Chóśebuzu: Serbska gódowna namša
25. Dezember 2022 (erster Weihnachtsfeiertag) 10:00 Uhr Wendische Kirche/Klosterkirche Cottbus: Wendischer Weihnachtsgottesdienst


Cerkwina pratyja 2021

 

januar/wezymski

03. wezymski 2021 (prědna njeźela pó tśoch kralach) z. 10 žylojska cerkwja: Serbsko-nimska muzikaliska namša (faraŕka Katarina Huglarjowa) z Chorom Łužyca
03. Januar 2021 (erster Sonntag nach Epiphanias
)
10:00 Uhr Kirche Sielow: Wendisch–deutscher Musikgottesdienst (Pfarrerin Katharina Köhler) mit dem Chor Łužyca

11. wezymski 2021 z. 5 Serbske wósadne zmakanišćo: zmakanje źěloweje kupki Serbska namša → wótpadnjo pandemije dla
11. Januar 2021
17:00 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Zusammenkunft der AG Wendischer Gottesdienst → entfällt wegen Pandemie

13. wezymski 2021 Juro Franow 2016 we Wittenberge, serbski prjatkaŕ w Dolnej Łužycy, pśestajaŕ kjarližow do dolnoserbskeje rěcy (➚ pśinosk Serbskego rozgłosa RBB)
13. Januar 2021 Georg Frahnow † in Wittenberge, wendischer Prediger in der Niederlausitz, Übersetzer von Kirchenliedern ins Wendische

16. wezymski 2021 Jan Kito Post 1811 ✶ w Bórkowach, ceptaŕ, kjarližaŕ, wudawaŕ serbskich zakopowaŕskich knigłow
16. Januar 2021 Jan Kito Post 1811 ✶ in Burg, Lehrer, Autor von Kirchenliedern, Herausgeber eines wendischen Beerdigungsbuches

18. wezymski 2021 z. 5 Serbske wósadne zmakanišćo: pośejźenje pśedsedaŕstwa STSR
18. Januar 2021
17:00 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Vorstandssitzung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

 

februar/swěckowny 

06. swěckowny 2021 z. 11 Serbske wósadne zmakanišćo: zgromaźina cłonkow pśedsedaŕstwa STSR
→ wótgronjone pandemije dla
06. Februar 2021
11:00 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e V. → abgesagt wegen Pandemie

12. swěckowny 2021 Jan Bogumił Fabricius 1681 w Zwěrinje nad Wartu, faraŕ w Kórjenju a Picnju, promšt w Chóśebuzu, 1709 jo wudał Nowy Testament w dolnoserbskej rěcy
12. Februar 2021 Jan Bogumił Fabricius 1681 ✶ in Schwerin an der Warthe (heute Skwierzyna),
Pfarrer in Kahren und Peitz, Superintendent in Cottbus, 1709 gab er das Neue Testament auf Wendisch heraus

21. swěckowny 2021 Kito Šwjela 1836 w Zaspach, ceptaŕ, kjaližaŕ, casnikaŕ, sobužałožaŕ Maśice Serbskeje
21. Februar 2021 Christian Schwela 1836 ✶ in Saspow, Lehrer, Autor von Kirchenliedern, Zeitungsmacher, Mitbegründer der Maśica Serbska

21. swěckowny 2021 (njeźela do spótnego casa) z. 10 Kórjeń: prezentacija nowego wudaśa serbskeje Biblije 1868 → póstarcona na Serbski ewangelski cerkwiny źeń 20.06.2021 a a cescenje J. Fabriciusa
21. Februar 2021
10:00 Uhr Kirche Kahren: Präsentation der neuen Druckausgabe der wendischen Bibel von 1868 → verschoben auf den Wendischen Kirchentag am 20.06.2021 und Fabriciusehrung

 

měrc/pózymski

05. pózymski 2021  z. 3 Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu: Bibliske koło „Pówódnica – egytojske plogi – apokalypsa” (dr. Hartmut S. Leipner) → wótstarcone na 15.04.2021 z. 5
05. März 2021 15:00 Uhr Sprachschule Cottbus: Bibelkreis „Sintflut – ägyptische Plagen – Apokalypse” (Dr. Hartmut S. Leipner)
→ verschoben auf den 15.04.2021 17:00 Uhr

17. pózymski 2021  z. 5 Prožym: Bibliske koło „Bibliske špruchy a jich wuznam źinsa” (dr. Hartmut S. Leipner)→ wupadnjo, nachwatajo se
17. März 2021 17:00 Uhr Proschim: Bibelkreis „Bibelsprüche und ihre Bedeutung heute” (Dr. Hartmut S. Leipner)
→ fällt aus, wird nachgeholt

20. pózymski 2021 Gotthilf Treuer 1711 † we Frankfurśe nad Odru, diakon serbskeje wósady w rodnem Bezkowje
20. März 2021 Gotthilf Treuer 1711 † in Frankfurt (Oder), Diakon der wendischen Gemeinde seines Geburtsortes Beeskow

21. pózymski 2021 (pěta njeźela spótnego casa) z. 10 WjerbnoBórkowy: Serbsko–nimska namša (gen. Theresa Rinecker, wós. pedagogowka Ina Vetterick, serbski lektor dr. Hartmut S. Leipner)
21. März 2021 (Sonntag Judica) 10:00 Uhr
WerbenBurg: Wendisch–deutscher Gottesdienst (Generalsup. Theresa Rinecker, Gemeindepäd. Ina Vetterick, wendischer Lektor Dr. Hartmut S. Leipner)

 

apryl/nalětny

04. nalětny 2021 (jatšowna noc) Žylow: jatšowne spiwanje
04. April 2021 (Osternacht) Sielow: Ostersingen

04. nalětny 2021 (jatšownica) 5:00 Slěpo: jatšowne spiwanje a zajtšnjejša nabóźnina na kjarchobje w Rownem
04. April 2021 (Osternacht) 5:00 Schleife: Ostersingen vor der Kirche und Morgenandacht in der Friedhofskapelle Rohne

05. nalětny 2021 (drugi jatšowny swěźeń) z. 9:30 Picnjo: Serbska jatšowna namša (f. Ingolf Kśenka)
05. April 2021 (2. Osterfeiertag) 9:30 Uhr Peitz: Wendischer Ostergottesdienst (Pf. Ingolf Kschenka)

06. nalětny 2021 Herbert Nowak 2011 † w Drjowku, faraŕ, serbski procowaŕ
06. April 2021 Herbert Nowak 2011 † iin Drebkau, Pfarrer, wendischer Aktivist

08.–11. nalětny 2021 Hainewalde: Serbski ewangelski kóńc tyźenja, zorganizěrowane wót Serbskego ewangelskego towaristwa
08.–11- April 2021: Sorbisches evangelisches Wochenende vom SET

15. pózymski 2021  z. 5 Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu Bibliske koło „Pówódnica – egytojske plogi – apokalypsa” (dr. Hartmut S. Leipner)
15. April 2021 17:00 Uhr Sprachschule Cottbus: Bibelkreis „Sintflut – ägyptische Plagen – Apokalypse” (Dr. Hartmut S. Leipner)

17. nalětny 2021 z. 2 Studijo RBB w Chóśebuzu: Seminar a wuměna nazgónjenjow prjatkarjow w rozgłosu za „Bóže słowo”
17. April 2021 14:00 Uhr Rbb-Studio Cottbus: Erfahrungsaustausch zu den Sonntagsandachten im RBB

25. nalětny (tśeśa njeźela pó jatšach) z. 10 Kórjeń: serbsko–nimska namša a cescenje J. Fabriciusa (faraŕka Reinhild Magirius, lektor dr. Hartmut Leipner)
25. April 2021
(Jubilate) 10:00 Uhr Kahren: wendisch–deutscher Gottesdienst und Fabriciusehrung  (Pfarrerin Reinhild Magirius, Lektor dr. Hartmut Leipner)

23. nalětny 2021 Herbert Nowak 1916 ✶ w Gołynku, faraŕ, serbski procowaŕ literat a maśicaŕ
06. April 2021 Herbert Nowak 1916
✶ in Gallinchen, Pfarrer, wendischer Aktivist, Literat und Mitgiied der Maśica Serbska

27. nalětny 2021 Friedrich Lüderwaldt 1681 ✶ w Braniborju, pietist, faraŕ w Kórjenju
27. April 2021 Friedrich Lüderwaldt 1681
✶  in Brandenburg, Pietist, Pfarrer in Kahren

 

maj/rozhelony

02. rozhelony 2021 (stwórta njeźela pó jatšach) z. 10 Dešno: Serbsko–nimska namša k stotemu jubilejoju zwónow w Dešnje
02. Mai 2021 (Sonntag Kantate) 10:00 Uhr Dissen: Wendisch–deutscher Gottesdienst zum 100jährigem Glockenjubiläum in Dissen

02. rozhelony 2021 (stwórta njeźela pó jatšach) z. 2 Serbska cerkwja w Chóśebusu: Serbsko–nimska ordinacija Tobiasa P. Jachmanna a Simona Klaasa (biskup Christian Stäblein)
02. Mai 2021 (Sonntag Kantate) 14:00 Uhr Wendische Kirche/Klosterkirche Cottbus: Wendisch–deutsche Ordination von Tobias P. Jachmann und Simon Klaas (Bischof Christian Stäblein)

10. rozhelony 2021 Kito Gryz 1766 ✶ w Hajnku, kjarližaŕ
10. Mai 2021 Christian Grüß 1766
✶  in Hänchen, Dichter wendischer Kirchenlieder

11. rozhelony 2021 Wochozy: Serbska prjatkaŕska konferenca
11. Mai 2021 Nochten: Wendische Predigerkonferenz

21. rozhelony 2021 (swětkownica): Noc wótworjonych cerkwjow w Měsće ze serbskim programom
→ wupadnjo
21. Mai 2021 (Pfingstsonntag): Nacht der offenen Kirchen in Cottbus mit wendischem Programm

→ fällt aus

22. rozhelony 2021 (drugi swětkowny swězeń) z. 2 Turjej: serbska swětkowna namša (f. Ingolf Kśenka)
22. Mai 2021(Pfingstmontag) 14:00 Uhr Tauer: wendischer Pfingstgottesdienst (Pf. Ingolf Kschenka)

 

junij/smažki

19/20. smažki 2021 Chmjelow/Móst: 75. serbski ewangelski cerkwiny źeń, moto: ”Pytajśo Kněza, dokulaž k namakanju jo” (Jez 55,6)
19./20.Juni Cottbus-Schmellwitz/Heinersbrück: 75. wendischer Kirchentag

 

julij/žnjojski

06. žnjojski 2021 Johann Michael Ertel 1721 ✶, faraŕ, diakon we Wikowje
06. Juli 2021 Johann Michael Ertel 1721 ✶
, Pfarrer, Diakon in Elsterwerda

11. smažki 2021 Wórjejce/Góry: Serbski domowniski źeń
11. Juli 2021 Hoyerswerda/Bergen: Sorbischer Heimattag

 

awgust/jacmjeński

01. jacmjeński 2021 Gottfried Treuer 1666 † w Bezkowje, faraŕ a promšt, pśestajaŕ wurězkow Biblije do serbskeje rěcy
01. August 2021 Gottfried Treuer 1666 † in Beeskow, Pfarrer und Superintendent, Übersetzer von Auszugen der Bibel ins Wendische

12. jacmjeński 2021 Hanzo Kozlik 1806 w Lejnje, wušej 40 lět archidiakon w Złem Komorowje
12. August 2021 Hans Koslik 1806
in Geierswalde, über 40 Jahre Erzdiakon in Senftenberg

15. jacmjeński 2021 (11. njeźela pó swětej Tšojosći/Marijine do-njebja stupjenje) z. 2 Zły Komorow: Serbsko–nimska ekumeniska namša (f. Schwarz, f. Dytaŕ Šyt, Ginter Pawliš)
15. August 2021 (11. Sonntag nach Trinitatis/Mariä Himmelfahrt) 14:00 Uhr Senftenberg: Wendisch–deutscher ökumenischer Gottesdienst (Pf. Schwarz, Pf. Dieter Schütt, Günter Paulisch)

18.–20. jacmjeński 2021 ➚ pilgrowanje za klimu we Łužycy
18.–20. August 2021 ➚ Klimapilgern in der Lausitz

19. jacmjeński 2021 Jan Z. B. Šyndlaŕ 1841 † w Picnju, wušy faraŕ, wudawaŕ serbskeje Biblije
19. August 2021 Johann S. F. Schindler 1841 † in Peitz, Oberpfarrer, Herausgeber der wendischen Bibel

22. jacmjeński 2021 Błośański cerkwiny źeń→ wótgronjony
22. August 2021 Spreewaldkirchentag
→ abgesagt

22. jacmjeński 2021 (12. njeźela pó swětej Tšojosći) z. 10 Dešno: Zapokazanje serbskeje promštowki Katheriny Huglarjoweje w serbsko-nimskej namšy (wuša promštowka Theresa Rinecker)
22. August 2021 (12. Sonntag nach Trinitatis) 10:00 Uhr Dissen: Einführung der Leitenden wendischen Geistlichen Katharina Köhler in einem wendisch–deutschen Gottesdienst (Generalsuperintendentin Theresa Rinecker)

30. jacmjeński 2021 Serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje z. 4: Zmakanje źěłoweje kupki Serbska namša
30. August 2021 Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz 16:00 Uhr: Zusammenkunft der AG Wendischer Gottesdienst

 

september/nazymski

11. nazymski 2021 Klawsura Serbskeje pśirady ewangelskeje cerkwje
11. September 2021 Klausur des Sorben–Wenden-Rates der evangelischen Kirche

12. nazymski 2021 (15. njeźela pó swětej Tšojosći) z. 10 Wětošow: Serbsko–nimska namša ku dnju wótwórjonego pomnika (f. Hartmut Kästner)
12. September 2021 (15. Sonntag nach Trinitatis) 10:00 Uhr Vetschau: Wendisch–deutscher Gottesdienst zum Tag des offenen Denkmals (Pf. Hartmut Kästner)

22. nazymski 2021 zgromaźina delegatow ekumeniskego źěłowego koła kśesćijańskich cerkwjow w Chóśebuzu
22. September 2021 Delegiertenversammlung des ökumenischen Arbeitskreises christlicher Kirchen (ACK) in Cottbus

 

oktober/winski

10. winski 2021 (19. njeźela pó swětej Tšojosći) z. 2 Ptačecy: Serbsko–nimska drastwina namša (f. dr. Stefan Reichelt) – 20 lět domowniska śpa
10. Oktober 2021 (19. Sonntag nach Trinitatis) 14:00 Uhr Tätzschwitz: Wendisch–deutscher Trachtengottesdienst (Pf. Dr. Stefan Reichelt) – 20 Jahre Heimatstube

21.–24. winski 2021 Heinewalde: SEKT (serbski ewangelski kóńc tyźenja
21.–24. Oktober 2021 Heinewalde: generationsübergreifende Rüstzeit

24. winski 2021 (21. njeźela pó swětej Tšojosći) z. 9:30 Slěpo: kjarmuša z kupku Kólesko
24. Oktober 2021 (21. Sonntag nach Trinitatis) 9:30 Schleife: Kirmes mit der Gruppe Kólesko

31. winski 2021 (swězeń reformacije) z. 10 Baršc: Serbska namša z Bóžym blidom (Tobias P. Jachmann, Hartmut S. Leipner)
31. Oktober 2021 (Reformationsfest) 10:00 Uhr Forst: Wendischer Abendmahlsgottesdienst (Tobias P. Jachmann, Hartmut S. Leipner)

31. winski 2021 (swězeń reformacije) z. 2: Głowna zgromaźina Serbskego ewangelskego towaristwa
31. Oktober 2021 (Reformationsfest) 14:00 Uhr: Hauptversammlung des Sorbischen Evangelischen Vereins

 

nowember/młošny

01. młošny 2021 Mjertyn Korjeńk 1841 w Gołkojcach, skóro 40 lět faraŕ w Bórkowach, pśedsedaŕ Maśice Serbskeje
01. August 2021 Martin Korrengk 1841
in Kolkwitz, fast 40 Jahre Pfarrer in Burg, Vorsitzender der Maśica Serbska

27. młošny 2021 z. 1:30 Serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje: Wuzwólowańska zgromaźina Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.
27. November 2021 13:30 Uhr Wendischer Gemeindetreff Cottbus-Schmellwitz: Wahlversammlung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

28. młošny 2021 (prědna njeźela pśichoda) z. 9:30 Slěpo: Wužognowanje dźěćetka
28. November 2021 (erster Adventssonntag) 9:30 Uhr Schleife: Segnung des Schleifer Christkindes

 

december/zymski

02. zymski 2021 z. 3 Słěpo: wósadne wótpołdnjo ze slěpjańskim dźěćatkom (faraŕ Jan Malink)
02. Dezember 2021 15:00 Uhr Schleife: Gemeindenachmittag mit dem Schleifer Dźěćatko (Pfarrer Jan Mahling)

09. zymski 2021 z. 6 online: posejźenje Serbskeje pśirady ewangelskeje cerkwje
09. Dezember 2021 18:00 Uhr online: Sitzung des Sorben–Wenden-Beirates der evangelischen Kirche

12. zymski 2021 Kito W. Broniš 1881 † w Drjowku, skóro 50 lět faraŕ w rodnem Pricynje
12. August 2021 Christian W. Bronisch 1881 † in Drebkau, fast 50 Jahre in seinem Geburtsort Pritzen

13. zymski 2021 Heinrich Milde 1676 , pietist, wjednik wótźělenja za słowjańske nastupnosći we Franckowej syrotowni w Hali, spěchowaŕ serbskeju rěcowu
13. August 2021 Heinrich Milde 1676 ✶, Pietist, Leiter der Abteilung für slawische Angelegenheiten des Weisenhauses von August H. Francke in Halle, Förderer der wendischen Sprachen

25. zymski 2021 (gódownica) z. 10 chóśebuska Serbska cerkwja: serbska gódowna namša (faraŕ Ingolf Kśenka). Spiwa Dolnoserbski sekstet
25. Dezember 2021 (1. Weihnachtsfeiertag) 10:00 Klosterkirche Cottbus: wendischer Weihnachtsgottesdienst (Pfarrer Ingolf Kschenka). Es singt das Niedersorbische Sextett.

30. zymski 2021 Jan B. Fabricius 1741 † w Chóśebuzu, faraŕ, wudawaŕ prědnogo wudaśa Nowego testamenta w serbskej rěcy 1709
30. August 2021 Johann F. Fabricius 1741 † in Cottbus, Pfarrer, Herausgeber der Erstausgabe des Neuen Testaments in wendischer Sprache 1709

*

januar/wezymski 2022

01. wezymski 2022 (nowe lěto) z. 12: Serbska nabóžnina w MDR (faraŕka Jadwiga Malinkowa)
01. Januar 2022 (Neujahr) 12:00 Uhr: Sorbische Andacht im MDR (Pfarrerin Jadwiga Mahling)ch–deutscher Musikgottes

Cerkwina pratyja 2020

 

januar/wezymski

05. wezymski 2020 (swěźeń tšoch kralow) z. 10:00 žylojska cerkwja: Serbsko-nimska muzikaliska namša (faraŕka Katarina Köhlerowa)
05. Januar 2020 (Epiphanias
)
10:00 Uhr Kirche Sielow Wendisch–deutscher Musikgottesdienst (Pfarrerin Katharina Köhler)

15. wezymski 2020 Wylem Nowy 1870 ✶ w Bórkowach, faraŕ pśi Serbskej cerkwi w Chóśebuzu, pśedsedaŕ Maśice Serbskeje
15. Januar 2020 Wylem Nowy 1870 ✶ in Burg, Pfarrer an der Wendischen Kirche Cottbus, Vorsitzender der Maśica Serbska

24. wezymski 2020 Bjedrich Batš 1820 ✶ w Tšupcu, ceptaŕ, misionar w Indiskej
24. Januar 2020 Friedrich Bartusch 1820 ✶ in Straupitz, Lehrer, Missionar in Indien

25. wezymski 2020 z. 4 slěpjańska cerkwja: Prezentacija slěpjańskich spiwaŕskich knigłow: "Něnter comy Boga chwalić"
25. Januar 2020 14:00 Kirche Schleife: Presentation des Schleifer Liederbuches "Jetzt wollen wir Gott loben"

 

februar/swěckowny 

21. swěckowny 2020 z. 3 Serbski dom w Chóśebuzu: Bibliske koło (dr. Hartmut S. Leipner)
21. Februar 2020 15:00 Uhr Wendisches Haus Cottbus: Bibelkreis (Dr. Hartmut S. Leipner)

23. swěckowny 2020 (njeźela do spótnego casa) z. 09:30 Gołkojce: serbsko–nimska namša pśi góźbje 150. pósmjertnego dnja Eduarda Haußiga (faraŕ Klaus Natho, serbski lektor dr. Hartmut S. Leipner)
23. Februar 2020 (Estomihi) 09:30 Uhr Kolkwitz: wendisch–deutscher Gottesdienst zum 150. Todestag von Eduard Haußig (Pfarrer Klaus Natho, wendischer Lektor Dr. Hartmut S: Leipner)

24. swěckowny 2020 z. 4 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: zmakanje źěłoweje kupki Serbska namša
24. Februar 2020 16:00 Uhr Evangelisches Zentrum Cottbus: Zusammenkunft der AG Wendischer Gottesdienst

25. swěckowny 2020 Eduard Haußig 1870 w Gołkojcach, faraŕ w Bórkowach a Gołkojcach, zagronity za wudaśe serbskeje Biblije 1868
25. Februar 2020 Eduard Haußig 1870
in Kolkwitz, Pfarrer in Burg und Kolkwitz, verantwortlich für die Herausgabe der wendischen Bibel 1868

25. swěckowny 2020 z. 3 Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu: Serbšćina za cerkwjeńcow (dr. Christiana Piniekowa)
25. Februar 2020 15:00 Uhr Schule für niedersorbische Sprache und Kultur: Wendisch für Kirchenleute (Dr. Christiane Piniek)

28. swěckowny 2020 z. 6 Domowniski muzej Janšojce: Wótworjenje wustajeńce "Ak słyńco górjej stupašo" wó 10 lětach jatšownego spiwanja
28. Februar 2020 18:00 Uhr Heimatmuseum Jänschwalde: Eröffnung der Ausstellung "Als die Sonne aufging" über 10 Jahre Ostersingen

28. swěckowny 2020 z. 5 Wórjejce: Pósejźenje Serbskeje pśirady EKBO
27. Februar 2020 17:00 Uhr Hoyerswerda: Sitzung des Sorben/Wenden-Beirates der EKBO

 

měrc/pózymski

01. pózymski 2020 (prědna njeźela spótnego casa) z. 10 Bórkowy: serbsko–nimska namša (faraŕ Michael Heimann, serbski lektor dr. Hartmut S. Leipner)
01. März 2020 (Invocavit) 10:00 Uhr Burg: wendisch–deutscher Gottesdienst (Pfarrer Michael Heimann, wendischer Lektor Dr. Hartmut S. Leipner)

01. pózymski 2020 (prědna njeźela spótnego casa) z. 10 Łaz: zasejwuswěśenje orgelow (wuša promštowka Theresa Rinecker)
01. März 2020 (Invocavit) 10:00 Uhr Lohsa: Wiedereinweihung der Orgel (Generalsuperintendentin Theresa Rinecker)

09. pózymski 2020 z. 5 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: pósejźenje pśedsedaŕstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.
09. März 2020 17:00 Uhr Evangelisches Zentrum Cottbus: Vorstandssitzung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

15. pózymski 2020 Korla Awgust Jenč 1895 , górnoserbski faraŕ, iniciator załoženja chóśebuskego towaristwa Łužyca
15. März 2020 Korla Awgust Jenč 1895 †, obersorbischer Pfarrer, Initiator der Gründung des Cottbuser Vereins Łužyca

 

apryl/nalětny

04. nalětny 2020 14:00 Studijo RBB w Chóśebuzu: seminar a wuměna nazgónjenjow prjatkarjow w rozgłosu „Bóže słowo”
04. April 2020 RBB-Studio Cottbus: Seminar und Erfahrungsaustausch zu wendischen Andachten im Radio

05. nalětny 2020 (bałabnica) 12:00 Serbski rozgłos MDR: Nabožnina (Jadwiga Malinkowa)
05. April 2020 (Palmarum) 12:00 Sorbischer Rundfunk des MDR: Andacht (Jadwiga Mahling)

06. nalětny 2020 z. 4 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: zmakanje źěłoweje kupki Serbska namša
06. April 2020 16:00 Evangelisches Zentrum Cottbus: Zusammenkunft der AG Wendischefr Gottesdienst

12. nalětny 2020 (jatšownica) z. 5 Slěpo: jatšowne spiwanje, z. 7 na kjarchobje w Rownem: nabóžnina
12. April 2020 (Ostersonntag) 05:00 Uhr Schleife: Ostersingen, 07:00 Friedhof Rohne: Andacht

12. nalětny 2020 (jatšownica) Janšojce: jatšowne spiwanje. Limbark: Jatšowne spiwanje a nabóžnina
12. April 2020 (Ostersonntag) Jänschwalde: Ostersingen. Limberg: Ostersingen und Andacht

13. nalětny 2020 (2. jatšowny swěźeń) z. 9:30 Picnjo: serbska jatšowna namša, RBB pśenosujo (faraŕ Ingolf Kśenka)
13. April 2020 (Ostermontag) 09:30 Uhr Peitz: wendischer Ostergottesdienst, der RBB überträgt (Pfarrer Ingolf Kschenka)

16.–19. nalětny 2020 Hainewalde: Serbski ewangelski kóńc tyźenja
16.–19. April 2020 Hainewalde: SEKT

26. nalětny 2020 (2. njeźela pó jatšach) Drjenow: serbska namša (serbski lektor dr. Hartmut S. Leipner)
26. April 2020 (Misericordias Domini) Drehnow: wendischer Gottesdienst (wendischer Lektor Dr. Hartmut S. Leipner)

 

maj/rozhelony

03. rozhelony 2020 (3. njeźela pó jatšach) z. 11 Gołbiń: serbsko–nimska namša (faraŕ Klaus Natho, faraŕ Dieter Schütt)
03. Mai 2020 (Jubilate) 11:00 Uhr Gulben: wendisch–deutscher Gottesdienst (Pfarrer Klaus Natho, Pfarrer Dieter Schütt)

03. rozhelony 2020 Kito Pank 1895 w Chóśebuzu, faraŕ w Lutolu a w Dešnje, redaktor Casnika
03. Mai 2020 Kito Pank 1895 † in Cottbus, Pfarrer in Leuthen und Dissen, Redakteur des Casnik

14. rozhelony 2020 Jan Bjarnat Krušwica , faraŕ we Wjerbnje, sobuzałozaŕ Maśice Serbskeje
14. Mai 2020 Johann Kruschwitz ✶, Pfarrer in Werben, Mitbegründer der Maśica Serbska

17. rozhelony 2020 (5. njeźela pó jatšach) Wulět Serbskeje wósady do Luboraza a wokoliny ze serbsko–nimskeju namšu z. 10:30 (faraŕ Wolfgang Krautmacher, dr. Andreas Weigelt)
17. Mai 2020 (Rogate) Ausflug der Wendischen Gemeinde nach Lieberose und Umgebung mit Gottesdienst um 10:30 Uhr (Pfarrer Wolfgang Krautmacher, Dr. Andreas Weigelt)

19. rozhelony 2020 Rakecy: Serbska prjatkaŕska konferenca
19. Mai 2020 Königswartha: Konferenz wendischer und sorbischer Prediger

19. rozhelony 2020 z. 9:30 Dolnoserbski gymnasium w Chóśebuzu: Kubłańske wiki
19. Mai 2020 09:30 Uhr Niedersorbisches Gymnasium Cottbus: Bildungsmesse

21. rozhelony 2020 stupny stwórtk
21. Mai 2020 Christi Himmelfahrt

31. rozhelony 2020 (swětkownica) z. 9 Chóśebuz: Noc wótwórjonych cerkwjow, serbski program w katolskej cerkwi z kupku Sorbian Art Trio
31. Mai 2020 (Pfingsten) 21:00 Uhr Cottbus: Nacht der offenen Kirchen in Cottbus, sorbisches Programm in der katholischen Kirche mit der Gruppe Sorbian Art Trio

 

junij/smažki

01. smažki 2020 (drugi swětkowny swěźeń) 14:00 Turjej: Swětkowna namša (faraŕ Ingolf Kśenka)
­01. Juni 2020 (Pfingstmontag) 14:00 Uhr Tauer: wendischer Pfingstgottesdienst (Pfarrer Ingolf Kśenka)

07. smažki 2020 (swěta Tšojosć)
07. Juni 2020 (Trinitatis)

08. smažki 2020 Serbska cerkwja we Złem Komorowje: Pósćenje myta Miny Witkojc
08. Juni 2020 Wendische Kirche Senftenberg: Verleihung des Mina-Witkojc-Preises

13./14. smažki 2020 Wórjejce: Serbski cerkwiny źeń/Serbski cyrkwinski dźeń
13./14. Juni 2020 Hoyerswerda: Sorbischer Kirchentag

23. smažki 2020 (swětego Jana)
23. Juni 2020 (Johannis)

 

julij/žnjojski

12. žnjojski 2020 (5. njeźela pó swětej Tšojosći) Barbuk: Zwónkowy swěźeń (15 lět) a zapšosbowa namša za zgubjone jsy a jich wobydlarjow (faraŕ Ingolf Kśenka)
­12. Juli 2020 (5. Sonntag nach Trinitatis) Bärenbrück: Glockenjubiläum (15 Jahre) und Fürbittgottesdienst für die verschwundenen Dörfer und ihre Bewohner (Pfarrer Ingolf Kśenka)

19. žnjojski 2020 (6. njeźela pó swětej Tšojosći) z. 2 Michałska cerkwja w Budyšynje: Wužognowanje serbskego superintendenta Jana Malinka
­19. Juli 2020 (6. Sonntag nach Trinitatis) 14:00 Uhr Michaeliskirche Bautzen: Verabschiedung des sorbischen Superintendenten Jan Mahling

30. žnjojski 2020 Měto Wjeńcko 1870 w Mósće, wušej 25 lět faraŕ pśi Serbskej cerkwi w Chóśebuzu
30. Juli 2020 Měto Wjeńcko ✶ 1870 in Heinersbrück, über 25 Jahre Pfarrer an der Cottbuser Klosterkirche

 

 

awgust/jacmjeński

21.–23. jacmjeński  2020 Lübeln w hannoverskem Wendlanźe: Wendentag z wobźělenim serbskeje wósady. → wótegronjony pandemije dla
21–23. August 2020 Lübeln im Hannoverschen Wendland: Wendentag unter Beteiligung von evangelischen Wenden und Sorben aus der Lausitz. → abgesagt wegen Pandemie

30. jacmjeński 2020 (12. njeźela pó swětej Tšojosći) [← NOWY TERMIN!]  z. 2: Serbska cerkwja we Złem Komorowje: serbsko–nimska namša (faraŕ Manfred Schwartz, faraŕ Dieter Šyt, Gijnter Pawliš)
30. August 2020 (12. Sonntag nach Trinitatis) [← NEUER TERMIN!] 14:00 Uhr Wendische Kirche Senftenberg: wendisch–deutscher Gottesdienst (Pfarrer Manfred Schwartz, Pfarrer Dieter Schütt, Günter Paulisch)


september/nazymski

09. nazymski 2020 Herbert Cernja 1905 na Górach, faraŕ w Nowej Niwje a Popojcach, prědny serbski filmowaŕ
09. September 2020 Herbert Zerna ✶ 1905 in Guhrow, Pfarrer in Neu Zauche und Papitz, erster wendischer Filmemacher

13. nazymski 2020 (14. njeźela pó swětej Tšojosći) z. 10 Serbska cerkwja we Wětošowje: serbsko–nimska namša na dnju wótwórjonego pomnika ku gózbje 75. pósmjertnego dnja fararja Běgarja a 25 lět Spěchowańskego towaristwa Serbskeje cerkwje we Wětošowje (faraŕ Ingolf Kśenka)
13. September 2020 (14. Sonntag nach Trinitatis) 10:00 Uhr Wendische Kirche Vetschau: wendisch–deutscher Gottesdienst am Tag des offenen Denkmals zum 75. Todestag von Pfarrer Bieger und 25 Jahre Förderverein Doppelkirche Vetschau (Pfarrer Ingolf Kschenka)

23. nazymski 2020 gołbińska cerkwja: Bibliske koło “Serbske wobroty z Biblije” (dr. Hartmut S. Leipner)
23. September 2020 Kirche Gulben: Bibelkreis "Wendische Redewendungen aus der Bibel" (Dr. Hartmut S. Leipner)

26. nazymski 2020 Benjamin Běgaŕ 1945 we Wětošowje, archidiakon we Wětošowje, zastupny pśedsedaŕ Maśice Serbskeje
26. September 2020 Benjamin Bieger † 1945 in Vetschau, Archidiakon in Vetschau, stellvertretender Vorsitzender der Maśica Serbska

27. nazymski 2020 (16. njeźela pó swětej Tšojosći) Ptačecy: serbsko–nimska drastwowa namša (faraŕ dr. Stefan Reichelt)
27. September 2020 (16. Sonntag nach Trinitatis) Tätschwitz: wendisch–deutscher Trachtengottesdienst (Pfarrer Dr. Stefan Reichelt)

28.–30. nazymski 2020 Lubań: Změna wužywanja cerkwjow w Europje. Mjazynarodna konferenca
28.–30. September 2020 Lauban: Die Nutzungsänderung der Kirchen in Europa. Internationale Konferenz

28. nazymski 2020 (swětego Michała)
28.
September 2020 (Michaelis)

 

oktober/winski

04. winski 2020 (žnjowny swěźeń)
04.
Oktober 2020 (Erntedankfest)

17. winski 2020 z. 6 faraŕska brožnja w Slěpem: Koncert Rüdigera Bartscha a starego Komba "Na droze do Čelna"
17. Oktober 2020 18: Uhr Pfarrscheune Schleife:Konzert Rüdiger Bartsch und die alte Combo "Auf dem Weg nach Tschelln"

31. winski 2018 (źeń reformacije) z. 2 Prjawoz: serbska namša z Bóžym blidom (faraŕ Helmut Hupac)
31. Oktober 2018 (Reformationsfest)
14:00 Uhr Fehrow: wendischer Abendmahlsgottesdienst (Pfarrer Helmut Huppatz)

 

nowember/młošny

03. młošny 2020 z. 3 Šula za serbsku rěc w Chóśebuzu: Bibliske koło “Pówódnica – egyptojske plogi – apokalypsa” (dr. Hartmut S. Leipner)
03. nowember 2020 15:00 Uhr Schule für wendische Sprache Cottbus: Bibelkreis "Sintflut – ägyptische Plagen – Apokalypse" (Dr. Hartmut S. Leipner)

10. młošny 2020 z. 4 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: Serbšćina za cerkwjeńcow (dr. Christiana Piniekowa)
10. November 2020 16:00 Uhr Evangelisches Zentrum Cottbus: Wendisch für Kirchenleute (Dr. Christiane Piniek)

10. młošny 2020 z. 5 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: Pósejźenje cerkwineje Serbskeje pśirady
10. November 2020 17:00 Uhr Evangelisches Zentrum Cottbus: Sitzung des kirchlichen Sorben/Wenden-Beirates

18. młošny 2020 (pokutny źeń)
18.
Novmber 2020 (Buß- und Bettag)

18. młošny 2020 (pokutny źeń) Ketlicy: lětna zgromaźina Serbskego ewangelskego towaristwa
18. Novmber 2020 (Buß- und Bettag): Kittlitz: Jahresversammlung des Sorbischen Evangelischen Vereins

22. młošny 2020 (njeźela zamrětych/slědna njeźela cerkwinego lěta)
22. November (Tontensonntag/letzter Sonntag des Kirchenjahres)

28. młošny 2020 z. 11 Zinzendorfowa cerkwja a serbske wósadne zmakanišćo w Chmjelowje: swětocna nabóžnina a zgromaźina cłonkow Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.
28. November 2020 11:00 Uhr Zinzendorfkirche und Wendischer Gemeindetreff Cottbus–Schmellwitz: festliche Andacht und Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

29. młošny 2020 (1. njeźela pśichoda) z. 9:30 Slěpo: wužognowanje dźěćetka (faraŕka Jadwiga Malinkowa, wuša promštowka Theresa Rinecker)
29. November 2020 (1. Sonntag im Advent) 09:30 Uhr Aussegnung des Schleifer Dźěćetko (Pfarrerin Jadwiga Mahling, Generalsuperintendentin Theresa Rinecker)

29. młošny 2020 (1. njeźela pśichoda) z. 3 dešańska cerkwja: adwentne spiwanje Chora Łužyca
29. November 2020 (1. Sonntag im Advent) 15:00 Uhr Kirche Dissen: Adventssingen vom Chor Łužyca

december/zymski

12. zymski 2020 z. 6 mósćańska cerkwja: serbsko-nimska nabóžnina "Cłowjek, zwěr se něco" (Tim Šmit)
12. Dezember 2020 18:00 Uhr Kirche Heinersbrück: wendisch–deutsche Andacht "Mensch, riskier etwas" (Tim Schmidt
)

25. zymski 2020 (gódownica) z. 10 chóśebuska Serbska cerkwja: serbska gódowna namša (Tobias Jachmann, Hartmut S. Leipner)
25. Dezember 2020 (1. Weihnachtsfeiertag) 10:00 Klosterkirche Cottbus: wendischer Weihnachtsgottesdienst
(Tobias Jachmann, Hartmut S. Leipner)


Cerkwina pratyja 2019

2017–2019 Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom"
2017-2019 Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose"

 

januar/wezymski

05. wezymski 2019 Karl Bolte 1869 ✶ w Barlinju, maśicaŕ, faraŕ w Bórkowach, archidiakon we Wětošowje, prjatkaŕ na serbskich namšach w Barlinju
05. Januar 2019 Karl Bolte 1869 ✶ in Berlin, Mitglied der Maśica Serbska, Pfarrer in Burg, Archidiakon in Vetschau, Prediger auf wendischen Gottesdiensten in Berlin

06. wezymski 2019 (swěźeń tśoch kralow) 10:00 Žylojska cerkwja: Muzikowa dwójorěcna namša ku Tšoch kralach (faraŕka Katharina Köhlerowa). Spiwa Chor Łužyca
06. Januar 2019 (Epiphanias) 10:00 Kirche Sielow: Zweisprachiger Musikgottesdienst zu Epiphanias (Pfarrerin Katharina Köhler). Es singt Chor Łužyca

11. wezymski 2019 Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu z. 5: Serbšćina za cerkwjeńcow (dr. Christiana Piniekowa)
11. Januar Schule für niedersorbische Sprache und Kultur 17:00 Uhr: Wendisch für Kirchenleute (Dr. Christiana Piniek)

14. wezymski 2019 z. 4 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: Pósejźenje pśedsedarstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.
14. Januar 2019 16:00 Uhr Evangelisches Zentrum Cottbus: Vorstandssitzung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

15. wezymski 2019 z. 3 Gołkojce: serbsko–nimska nabóžnina na 200. smjertny źeń Jana Bjedricha Fryca (serbska dušepastyŕka Katharina Köhlerowa a faraŕ Klaus Natho). Wót z. 2:30 orgelowa muzika
15. Januar 2019 15:00 Uhr Kolkwitz: wendisch–deutsche Andacht zum 200. Todestag von J. F. Fritz (wendische Seelsorgerin Katharina Köhler und Pfarrer Klaus Natho). Von 14:30 Uhr Orgelmusik

28. wezymski 2019 z. 4 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: Zmakanje źěłoweje kupki „Serbska namša”
28. Januar 2019 16:00 Uhr Evangelisches Zentrum Cottbus: Treffen der AG „Wendischer Gottesdienst“

 

februar/swěckowny

17. swěckowny 2019 (tśeśa njeźela do spótnego casa) z. 10 Wósadny dom w Bórkowach: Dwójorěcna namša (faraŕ Michael Michael Heimann, dr. Hartmut S. Leipner)
17. Februar 2019 (Septuagesimae) 10:00 Uhr Gemeindehaus Burg: wendisch–deutscher Gottesdienst (Pfarrer Heimann, Dr. Hartmut S. Leipner)

18. swěckowny – 31. nalětny 2019 Serbska cerkwja w Chóśebuzu: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje. Pśednosk A. Pawlikoweje na wótwórjenje
18. Februar bis 31. März 2019 Klosterkirche Cottbus: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen. Vortrag von A. Paulick zur Eröffnung.

20. swěckowny 2019 Maks Golaš 1894 ✶ w Kuparskich Bórkowach, ceptaŕ, kantoŕ a dirigent wjerbańskego chora
20. Februar 2019 Maks Golaš 1894 ✶ in Burg Kauper, Lehrer, Kantor und Dirigent des Werbener Chores

22. swěckowny 2019 z. 6 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: Naźeja za Łužycu – Kak cerkwja pśemjenjenje sobu gótujo. Pśednosk fararja Burckharda Behra (Centrum za dialog a pśemjenjenje)
22. Februar 2019 18:00 Uhr Oberkirche St. Nikolai Cottbus: Hoffung für die Lausitz – Wie gestaltet die Kirche den Wandel mit. Vortrag von Pfarrer Burckhard Behr (Zentrum für Dialog und Wandel)

22. swěckowny 2019 Michał Hornik 1894 † w Budyšynje, katolski faraŕ, prědny redaktor Pratyje
22. Februar 2019 Michał Hornik 1894 † in Bautzen, katholischer Pfarrer, erster Redakteur der Pratyja

25. swěckowny 2019 Friedrich Lademann 1809 ✶ w Módłej, tam wušej 50 lět faraŕ, wudawaŕ serbskich bjatowarskich knigłow
25. Februar 2019 Friedrich Lademann 1809 ✶ in Madlow, dort 50 Jahre Pfarrer, Herausgeber von wendischen Gebetsbüchern

26. swěckowny 2019 Jan Nytška 1904 † w Barlinju, ceptaŕ póchadajucy z Wórjejc, jo wudobył oficialnu dowolnosć za serbske namše w Barlinju
26. Februar 2019 Jan Nytška 1904 † in Berlin, Lehrer aus Hoyerswerda, bekam die offizielle Erlaubnis für wendische Gottesdienste in Berlin

28. swěckowny 2019 z. 5 Slěpo: Serbska pśirada EKBO
28. Februar 2019 17:00 Uhr Schleife: Beirat der EKBO für wendisches/sorbisches Gemeindeleben

29. swěckowny 2019 Reinhardt Richter 2004 † w Barlinju, nimski faraŕ w Dešnje, wušy promšt w Chóśebuzu, sobu załožaŕ źěłoweje kupki “Serbska namša” w lěśe 1988, prědny pókładnik Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t. wót lěta 1994, pśedsedaŕ redakcije spiwarskich “Duchowne kjarliže”
29. Februar 2019 Reinhardt Richter 2004 † in Berlin, deutscher Pfarrer in Dissen, Generalsuperintendent in Cottbus, Mitbegründer der AG "Wendischer Gottesdienst" im Jahr 1988, erster Schatzmeister des Fördervereins für den Gebrauch der wendischen Sprache in der Kirche e. V. von 1994, Leiter der Redaktion des Gesangbuches “Duchowne kjarliže”

 

měrc/pózymski

06. pózymski 2019 z. 6 Měsćański muzej w Chóśebuzu: Serbske blido ”Wó muskich – a žeńskecych pozicijach w cerkwi" ze serbskeju dušepastyŕku Katharinu Köhleroweju
06. März 2019 18:00 Uhr Stadtmuseum Cottbus: Wendischer Stammtisch "Über Männer- und Frauenpositionen in der Kirche" mit der wendischen Seelsorgering Katharina Köhler

17. pózymski 2019 (tśeśa njeźela spótnego casa) z. 9:30 Serbska cerkwja w Grodku: Serbska namša (faraŕ Helmut Hupac) z Chorom "Łužyca"
17. März 2019 (Reminiscere) 9:30 Uhr Wendische Kirche Spremberg: Wendischer Gottesdienst (Pfarrer Helmut Huppatz) mit dem Chor "Łužyca"

21. pózymski 2019 z. 4 Fara w Janšojcach: Serbsko–nimske bibliske koło „Rozmějoš, což pisašo?” wó pósołu Pawołu (dr. Hartmut S. Leipner, faraŕ Ingolf Kśenka)
21. März 2019 16:00 Uhr Pfarramt Jänschwalde: Wendisch–deutscher Bibelkreis „Verstehst du, was er schrieb?” über den Apostel Paulus (Dr. Hartmut S. Leipner, Pfarrer Ingolf Kśenka)

31. pózymski 2019 (stwórta njeźela spótnego casa) z. 10 Janšojce: Serbsko–nimska namša na pśedstajenje dr. Hartmuta Leipnera ako lektor
31. März 2019 (Laetare) 10:00 Uhr Jänschwalde: Wendisch–deutscher Sichtgottesdienst von Lektor Dr. Hartmut S. Leipner

 

apryl/nalětny

01.–30. nalětny 2019 Serbska cerkwja w Luborazu: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
01.–30. April 2019 Wendische Kirche Lieberose: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

05. nalětny 2019 Matej Handrik 1864, wušej 40 lět faraŕ w Slěpem
05. April 2019 Matej Handrik 1864, mehr als 40 Jahre Pfarrer in Schleife

07. nalětny 2019 (pěta njeźela spótnego casa) z. 11 Gołbin: Serbsko–nimska namša
07. April 2019 (Judica) 11:00 Uhr Gulben: Wendisch–deutscher Gottesdienst

07. nalětny 2018 (pěta njeźela spótnego casa) z. 2 Slěpe: Wósadne wótpołdnjo (faraŕka Jadwiga Malinkowa)
07. April 2018 (Judica) 14:00 Uhr Schleife: Gemeindenachmittag (Pfarrerin Jadwiga Mahling)

14. nalětny 2019 pśed 25 lětami w Dešnje Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t. załoźone, prědny pśedsedaŕ faraŕ Helmut Hupac, prědny pókładnik wušy promšt Reinhardt Richter
14. April 2019 vor 25 Jahre Gründung des Fördervereins für den Gebrauch der wendischen Sprache in der Kirche e. V. Erster Vorsitzender Pfarrer Helmut Huppatz, erster Schatzmeister Generalsuperintendent Reinhardt Richter

22. nalětny 2019 (drugi jatšowny swěźeń) z. 9:30 Picnjo: Serbska jatšowna namša (serbski dušepastyŕ Ingolf Kśenka). Serbski rozgłos RBB wusćeła.
22. April 2019 (Ostermontag) 9:30 Uhr Peitz: Wendischer Ostergottesdienst (wendischer Seelsorger Ingolf Kschenka). Der RBB überträgt.

23. nalětny 2019 Emil Hadank 1894 † 1894 w Popojcach, tam wót 1882 faraŕ
23. April 2019 2019 Emil Hadank 1894 † 1894 in Papitz, dort von 1882 Pfarrer

25. do 28. nalětnego 2019 Hainewalde w Žitawskich górach: SEKT (Serbski ewangelski kóńc tyźenja) – bibliske rozpominanja za dorosćonych, bibliske zaběry za źiśi, drogowanja, graśowe wjacory ... ekumeniski, górno- + dolnoserbski (faraŕka Jadwiga Malinkowa)
25. bis 28. April 2019 Hainewalde im Zittauer Gebirge: SEKT (Sorbisches evangelisches Wochenende) – Biblische Gespräche für Erwachsene, Beschäftigung mit der Bibel für Kinder, Wanderungen, Spielabende – ökumenisch, ober- und niedersorbisch (Pfarrerin Jadwiga Mahling)

26. nalětny 2019 z. 7 Lubińska cerkwja: Wótwórenje wustajeńcy "Cuzy w Bramborskej" z podijoweju diskusiju
26. April 2019 19:00 Uhr Kirche Lübben: Eröffnung der Ausstellung "Fremd in Brandenburg" mit einer Podiumsdiskussion

 

maj/rozhelony

01. rozhelony – 2. smažki 2019 Měsćańska cerkwja w Brylanźe: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
01. Mai – 2. Juni 2019 Stadtkirche Friedland: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

14. rozhelony 2019 z. 6 Slěpe: Wótwórjenje wustajeńce wuměłcowki Judit Wetzka. 18.05.2019 10:00–17:00 źěłaŕnja z wuměłcowku, wót 18:00 grajo w slepjańskej farskej brožni kupka „Kula Bula”.
14. Mai 2019 18:00 Uhr Schleife: Eröffnung der Ausstellung der Künstlerin Judit Wetzka. 18.05.2019 10:00–17:00 Werkstatt mit der Künstlerin, von 18:00 Uhr spielt die Gruppe „Kula Bula” in der Pfarrscheune.

17. do 19. rozhelonego 2019 Drastwowy swěźeń w Lubinje. 19.05.2019 10:00 dwójorěcna ekumeniska namša
17. bis 19. Mai 2019 Trachtenfest in Lübben, 19.05.2019 10:00 deutsch–wendischer ekumenischer Gottesdienst

18. rozhelony 2019 Krystof Fabricius 1684 w Tśešojcach, diakon we wósaźe Trjebule pla Žarowa a faraŕ we wósadach Małksa a Wusoka. Jogo “Trjebulski katechizm” a druge publikacije su pśinosowali k wuwiśeju serbskeje pisneje rěcy a jeje nałožowanjeju w šulskej wucbje.
18. Mai 2019 Christoph Fabricius
1684 in Groß Schacksdorf, Diakon in Triebel (heute Trzebiel) bei Sorau, Pfarrer in Mulknitz und Weißagk. Sein wendischer "Triebelscher Katechismus" und andere Publikationen trugen zur Entwicklung der wendischen Schriftsprache und ihrer Anwendung im Schulunterricht bei.

21. rozhelony 2019 z. 0 Dešno: Serbska prjatkarska konferenca
21. Mai 2019 09:00 Uhr Dissen: Wendische Predigerkonferenz

25. rozhelony 2019 Mato Nowka † 1864 we Łukowje, faraŕ w Módłej, prědny redaktor Casnika (1848–1852)
25. Mai 2019 Matthias Nowka † 1864 in Luckau, Pfarrer in Madlow, erster Redakteur des Casnik (1848–1852)

 

junij/smažki

09. smažki 2019 (swětkownica) z. 2 Gołkojce: nimsko–serbska namša (faraŕ Klaus Natho) a wósadny swěźeń ku góźbje 200. pósmjertnego lěta fararja Jana B. Fryca. Muzika: Kupazukow.
09. Juni 2019 (Pfingstsonntag) 14:00 Uhr Kolkwitz: deutsch–wendischer Gottesdienst (Pfarrer Klaus Natho) mit anschließendem Gemeindefest zum Thema „200. Todestag von Pfarrer Johann Friedrich Fritze”, Musik: Kupazukow.

09. smažki 2019 (swětkownica) z. 9 Noc wótwórjonych cerkwjow w Měsće. Serbski program w katolskej Kristusowej (droga Młoźiny) grajo Kupazukow.
09. Juni 2019 (Pfingstsonntag)  21:00 Uhr Nacht der offenen Kirchen in Cottbus. Ein wendisches Programm spielt in der katholischen Christuskirche die Gruppe Kupazukow.

wót 9. smažkich 2019 Měsćańska cerkwja w Kalawje: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
vom 9. Juni 2019 Stadtkirche Calau: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

10. smažki 2019 (drugi swětkowny swěźeń) z. 2 Turjej: Serbska swětkowna namša (serbski dušepastyŕ Ingolf Kśenka)
10. Juni 2019 (Pfingstmontag) 14:00 Uhr Tauer: wendischer Pfingstgottesdienst (wendischer Seelsorger Ingolf Kschenka)

15. smažki 2019 Karlo Swora † 1884 w Ranju, tam wušej 25 lět faraŕ, serbski kjarližaŕ, wudawaŕ prědnego śišćanego dolnoserbskego słownika
15. Juni 2019 Karl Zwahr † 1884 in Großräschen, dort über 25 Jahre Pfarrer, Dichter wendischer Kirchenlieder, Herausgeber des ersten gedruckten niederwendischen Wörterbuches

15./16. smažki 2019 Michałska cerkwja w Budyšynje: Serbski ewangelski cerkwinski źeń
15./16. Juni 2019 Michaeliskirche Bautzen: Sorbischer evangelischer Kirchentag

 

 

julij/žnjojski

07. žnjojski 2019 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: rozžognowańska namša za promštowku Ulrike Menzel
07. Juli 2019 Oberkirche St. Nikolai Cottbus: Verabschiedungsgottesdienst für Superintendentin Ulrike Menzel

19. žnjojski 2019 175. pósmjertny Hanza Jura Swory, † 1844 w Tšadowje (wótbagrowany), tam wušej 30 lět faraŕ, awtor dolnoserbskego słownika
19. Juli 2019 175 Todestag von Hans G. Zwahr, † 1844 in Stradow (abgebaggert), dort über 30 Jahre Pfarrer, Autor des niederwendischen Wörterbuches

28. žnjojski 2019 Serbska cerkwja we Złem Komorowje: 10. serbsko–nimska namša (Gijnter Pawliš, faraŕ Dieter Schütt, faraŕ Schwartz)
28. Juli 2019 Wendische Kirche Senftenberg: 10. wendisch–deutscher Gottesdienst (G. Paulisch, Pfarrer Dieter Schütt, faraŕ Manfred Schwartz)

 

 

awgust/jacmjeński

04. jacmjeński 2019 z. 10 Nowa Niwa: Rejtowanje wó kołac z namšu
04. August 2019 10 Uhr Neu Zauche: Stollenreiten mit Gottesdienst

 

september/nazymski

06. nazymski 2019 z. 7 Wótwórjenje wustajeńcy "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom" we wjasce Lübeln pla Łuchowa pla "Wendischer Freundes- und Arbeitskreis e. V."
06. September 2019 19:00 Uhr Eröffnung der Ausstellung "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose" in Lübeln bei Lüchow beim "Wendischen Freundes- und Arbeitskreis e. V."

07. nazymski 2019 Baršc: Źeń zmakanja wósadow z Nimskeje a Pólskeje
08. September 2019 (12. Sonntag nach Trinitatis) Forst: Gemeindebegegnungstag/dzień spotkań parafialnych

08. nazymski 2019 (12. njeźela pó swětej Tšojosći) z. 1 Wujězk: familijowe drogowanje a dwórowy swěźeń
08. September 2019 (12. njeźela pó swětej Tšojosći) 13:00 Uhr Wuischke: Familienwanderung und Hoffest

08. nazymski 2019 (12. njeźela pó swětej Tšojosći) z. 2 Slěpe: Serbske wósadne wótpołdnjo (faraŕka Jadwiga Malinkowa)
08. September 2019 (12. Sonntag nach Trinitatis) 14:00 Uhr Schleife: Sorbischer Gemeindenachmittag (Pfarrerin Jadwiga Mahling)

08. nazymski 2019 (12. njeźela pó swětej Tšojosći) z. 10 Serbska cerkwja we Wětošowje: Serbsko–nimska namša ku dnju wótwórjonego pomnika (faraŕ Ingolf Kśenka)
08. September 2019 (12. njeźela pó swětej Tšojosći) 10:00 Uhr Wendische Kirche Vetschau: Wendisch–deutscher Gottesdienst zum Tag des offenen Denkmals (Pfarrer Ingolf Kśenka)

11. nazymski 2019 z. 6 Suptura: pósejzenje pśedsedaŕstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsu rěc w cerkwki z. t.
11. September 2019 18:00 Uhr Suptur: Vorstandssitzung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

16. nazymski 2019 z 4 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: Zmakanje źěłoweje kupki "Serbska namša"
16. September 2019 16:00 Uhr Evangelisches Zentrum Cottbus: Zusammenkunft der AG "Wendischer Gottesdienst"

22. nazymski 2019 z. 2 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: Zapokazanje nowego promšta Georga Thimmego
22. September 2019 14:00 Uhr Oberkirche St. Nikolai Cottbus: Einführung des neuen Superintendenten Georg Thimme

25. nazymski 2019 Herman Jahn † 1999 w Frankobroźe nad Odru, dešański blidaŕ a serbski cerkwiny procowaŕ
25. September 2019 Hermanm Jahn † 1999 in Frankfurt/Oder, Dissener Tischler und wendischer Kirchenaktivist

 

oktober/winski

04. winski 2019 Karl F. W. Stäglich 1839 w Chóśebuzu, faraŕ w Modłej a Picnju
04. Oktober 2019 Karl F. W. Stäglich 1839
in Cottbus, Pfarrer in Madlow und Peitz

06. winski 2019 Friedrich Lüderwaldt 1739 w Barlinju, faraŕ w Kórjenju, pietist a zašćitowaŕ Serbow
04. Oktober 2019 Friedrich Lüderwaldt 1739 † in Berlin, Pfarrer in Kahren, Pietist und Förderer der Wenden

13. winski 2019 Jan Bjarnat Krušwica 1919 † we Wjerbnje, tam wušej 40 lět faraŕ, jo zawjadł samostatnu serbsku namšu, sobuzałožaŕ Maśice Serbskeje, skóro 40 lět jeje zastuony pśedsedaŕ
13. Oktober 2019 Johann B. Kruschwitz 1919 † in Werben, dort über 40 Jahre Pfarrer, führte den eigenständigen wendischen Gottesdienst ein, Mitbegründer der Maśica Serbska, fast 40 Jahre deren stellvertretender Vorsitzender

16. winski 2019 Pomgajbog Kristalub Fryco 1744 w Gołkojcach, wušej 40 lět archidiakon (drugi faraŕ) pśi Serbskej cerkwi w Chóśebuzu, awtor serbskich nabóžnych knigłow
16. Oktober 2019 Gotthelf Ch. Fritze 1744
in Kolkwitz, über 40 Jahre Archidiakon an der Wendischen Kirche Cottbus, Autor wendischer geistlicher Bücher

18. winski 2019 Jan Bjedrich Tešnaŕ 1829 w Gołkojcach, faraŕ, awtor serbskich nabóžnych knigłow, prědny pśedsedaŕ "Lužyce" a Maśice Serbskeje
18. Oktober 2019 Johann Teschner 1829
in Kolkwitz, Pfarrer, Autor wendischer geistlicher Bücher, erster Vorsitzender des Vereins "Lužyca" und der Maśica Serbska

31. winski 2019 (źeń reformacije): Serbska namša z Bóžym blidom w Dešnje (faraŕka Katarina Wuglarjowa)
31. Oktober 2019 (Reformationsfest): wendischer Abendmahlsgottesdienst in Dissen (Pfarrerin Katharina Köhler)

 

nowember/młošny

01. młošny 2019 Hendrich Głowan 1884 w Lutolu, tam skóro 20 lět ceptaŕ, wudawaŕ nabóžnego serbskego pismojstwa
01. November 2019 Hendrich Głowan 1884 † in Leuthen, dort fast 20 Jahre Lehrer, Herausgeber wendischer geistlicher Schriften

04. młošny 2019 z 4 fara w Dešnje: Zmakanje źěłoweje kupki "Serbska namša"
04. November 2019 16:00 Uhr Pfarrei Dissen: Zusammenkunft der AG "Wendischer Gottesdienst"

07. młošny 2019 z. 6 Suptura: pósejzenje pśedsedaŕstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsu rěc w cerkwki z. t.
07. November 2019 18:00 Uhr Suptur: Vorstandssitzung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

16. młošny 2019 prědna serbska namša 1884 w Barlinju z fararjom Bronišom
16. November 2019 erster wendischer Gottesdienst 1884 in Berlin mit Pfarrer Bronisch

19. młošny 2019 Katolska cerkwja w Chóśebuzu, dom sw. Jana, z. 7:30: pśednosk Hartmuta Leipnera we forumje akademikarjow wó Serbskej bibliji
19. November 2019 Katholische Kirche Cottbus, St. Johanneshaus: 19:30 Uhr: Vortrag von Hartmut S. Leipner im Akademikerforum zur Wendischen Bibel

28. młošny 2019 Kito Mudra 1799 ✶ w Běłej, wěcej ako 30 lět wušy faraŕ w Picnju, wudawaŕ serbskich nabóžnych knigłow, Maśicaŕ
28. November 2019 Christian Mudra 1799 ✶ in Bühlow, über 30 Jahre Oberpfarrr in Peitz, Herausgeber wendischer religiöder Bücher, Mitglied der Maśica Serbska

30. młošny 2019 Zgromaźina cłonkow Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.
30. November 2019 Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

 

december/zymski

25. zymski 2019 (gódownica) 10:00 Serbska cerkwja w Chóśebuzu: Serbska gódowna namša (faraŕ Cyril Pjech)
25. Dezember 2019 (erster Weihnachtsfeiertag) 10:00 Wendische Kirche Cottbus: wendischer Weihnachtsgottesdienst (Pfarrer Cyrill Pech)

    

Cerkwina pratyja 2018

2017–2019 Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom"
2017-2019 Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose"

 

januar/wezymski

18. januar 2018 19:00 Lubnjow: Pśednosk ”Burska do cerkwje” (Doris Heinzowa)
18. Januar 2018 19:00 Kulturzentrum Lübbenau: Vortrag „Die wendische Tracht in der Kirche” (Doris Heinz)

18. wezmymski 2018 100.pósmjertniny Karla Alberta Haußiga. Roźony chośebuźaŕ běšo prjatkaŕ we Wětošowje a statkowašo wušej 35 lět ako faraŕ w Kórjenju. Jaden z prědnych cłonkow Maśice Serbskeje.
18. Januar 2018 100. Todestag von Karl Albert Haußig. Der gebürtige Cottbuser war Prediger in Vetschau und wirkte über 35 Jahre als Pfarrer in Kahren. Einer der ersten Mitglieder der Maśica Serbska.

20. wezmymski 2018 Matej Młynk 1878 † w Grodku. Póchada z Lěskeje, běso faraŕ we Złem Komorowje a wušej 40 lět pśi grodkojskej Serbskej cerkwi
20. Januar 2018 Matej Młynk 1878 † in Spremberg. Er stammt aus Lieske, war Pfarrer in Senftenberg und über 40 Jahre an der Wendischen Kirche Spremberg.

24. wezymski 2018 16:30 chóśebuski Ewangelski centrum: prědne pósejźenje pśedsedarstwa STSRC
24. Januar 2018 16:30 Evangelisches Zentrum Cottbus: erste Sitzung des Vorstandes des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

februar/swěckowny

02. swěckowny 2018 250. pósmjertny źeń Johanna Gottlieba Hauptmanna. Wušy faraŕ w Lubnjowje, awtor prědneje śišćaneje dolnoserbskeje gramatiki a serbskich spiwarskich
02. Februar 2018  250. Todestag von Johann Gottlieb Hauptmann. Oberpfarrer in Lübbenau, Autor der ersten gedruckten niedersorbischen Grammatik und eines wendischen Liederbuches

13. swěckowny 2018 zapust
13. Februar 2018 Fastnacht

14. swěckowny 2018 pódjebnica/popelna srjoda
14. Februar 2018 Aschermittwoch

14. swěckowny 2018 19:00 Serbska cerkwja we Złem Komorowje: Pśednosk „Pśiwěry w Serbach” (Uta Henšelowa)
14. Februar 2018 19:00 Wendische Kirche Senftenberg: Vortrag „Aberglaube bei den Wenden” (Ute Henschel)

20. swěckowny 2018 Benjamin Běgaŕ 1873 † w Janšojcach, faraŕ w Picnju, Wětošowje a Janšojcach, sobuzałožaŕ a wudawaŕ ewangelskego casopisa „Wosadnik”
20. Februar 2018 Benjamin Bieger 1873 † in Jänschwalde, Pfarrer in Peitz, Vetschau und Jänschwalde, Mitbegründer und Herausgeber der evangelischen Zeitschrift „Wosadnik”

28. swěckowny 2018 17:00 Centrum za dialog a pśeměnjenje w Kórjenju: pósejźenje Pśirady za serbske wósadne žywjenje pśi EKBO
28. Februar 2018 17:00 Zentrum für Dialog und Wandel Kahren: Sitzung des EKBO-Beirats für wendisches Gemeindeleben

 

měrc/pózymski

03. pózymski 2018 14:00 Hory, Najsy 26: workshop Serbskego ewangelskego towaristwa a górnoserbskich evangelskich wósadow
03. März 2018 Elsterheide-Berg, Am Anger 26: SET-Workshop der obersorbischen evangelischen Gemeinden

08. pózymski 2018 16:30 chóśebuski ewangelski centrum: pósejźenje pśedsedarstwa STSRC
03. März 2018 16:30 Sitzung des Vorstandes des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

11. pózymski 2018 Jan Boguměr Rychtaŕ 1703 ✶ w Chóśebuzu, faraŕ w Janšojcach
11. März 2018 Johannes Gottfried Richter 1703 ✶ in Cottbus, Pfarrer in Jänschwalde

19. pózymski 2018 16:00 Fara w Dešnje: zmakanje źěłoweje kupki „Serbska namša”
19. März 2018 16:00 Pfarramt Dissen: Zusammenkunft der AG „Wendischer Gottesdienst“

21. pózymski 2018 Jurij Libuš 1788 ✶ w Zdźarje, pśisamem 50 lět wušy faraŕ we Złem Komorowje
21. März 2018 Jurij Libuš 1788 ✶ in Wilthen-Sora, fast 50 Jahre Oberpfarrer in Senftenberg

22. pózymski 2018 Karl Gotthard Bolte 1928 † w Barlinju, faraŕ w Bórkowach, Brjazynje a Wětošowje. Jo serbski nawuknuł a teke za Serbow w Barlinju namše źaržał, Maśicaŕ
22. März 2018 Karl Gotthard Bolte 1928 † in Berlin, Pfarrer in Burg, Briesen unnd Vetschau. Er eignete sich die wendische Sprache an und hielt auch für die Wenden in Berlin Gottesdienste, Mitglied der Maśica Serbska

24. pózymski 2018 Jan Albert Nananael Fryco 1803 † we Łojowje, tamny faraŕ, korektor Frycowego Starego testamenta
24. März 2018 Johann Albert Nananael Fritz 1803 † in Groß Luja, dortiger Pfarrer, Korrektor des Alten Testaments von Fritz

25. pózymski 2018 bałabnica – palmarum
25. März 2018 Palmsonntag

29. pózymski 2018 źeń hustajenja Bóžego blida – zeleny stwórtk
29. März 2018 Gründonnerstag

30. pózymski 2018 śichy pětk
30. März 2018 Karfreitag

31. pózymski 2018 zakurjona sobota
31. März 2018 Karsamstag

 

apryl/nalětny

01. nalětny 2018 (jatšownica) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (Manfred Hermaš)
01. April 2018 (Ostersonntag) RBB 13:30: Wendische Andacht (Manfred Hermasch)

01. nalětny 2018 (jatšownica) 05:00 Janšojce: Jatšowne spiwanje
01. April 2018 (Ostersonntag) 05:00 Jänschwalde: Ostersingen

01. nalětny do 14. rozhelonego 2018 Serbska cerkwja we Wětošowje: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
01. April bis 14. Mai 2018 Wendische Kirche Vetschau: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

02. nalětny 2018 (drugi jatšowny swěźeń) Bramborske serbske radijo 12:30: Wusćelanje serbskeje jatšowneje namše z Picnja; jatšowne spiwanje w Popojcach
02. April 2018 (Ostermontag) RBB 13:30: Übertragung des wendischen Ostergottesdienstes aus Peitz; Ostersingen in Papitz

04. nalětny 2018 19:00 Serbska cerkwja we Złem Komorowje: Pśednosk „Do Barlinja! Serbske seśelnice a źiśarki we wjelikem měsće” (Martina Nowakowa)
04. April 2018 19:00 Wendische Kirche Senftenberg: Vortrag ”Nach Berlin! Spreewälder Ammen und Kindermädchen in der Großstadt” (Martina Noack)

08. nalětny 2018 małe jatšy
08. April 2018 Sonntag Quasimodogeniti

09. nalětny 2018 Jan Krygaŕ 1598 ✶ w Brjazynje pla Gubina, kantor pśi cerkwi sw. Mikławša w Barlinju, nejwuznamnjejšy serbski komponist baroka a cerkwineje muziki
09. April 2018 Johann Crüger 1598 ✶ in Groß Breesen bei Guben, Kantor an der Nikolaikirche in Berlin, bedeutenster wendischer Komponist des Barocks und der Kirchenmusik

13. nalětny 2018 Dabit Boguwěr Głowan 1788 ✶ w Čornem Chołmcu, wuznamny pedagog, pśestajaŕ a wudawaŕ serbskich kjarližow a nabóžnych knigłow, wósebnje dolnoserbskeje biblije
13. April 2018 Dabit Boguwěr Głowan 1788 ✶ in Schwarzkollm, bedeutender Pedagoge, Übersetzer und Herausgeber wendischer Kirchenlieder und geistlicher Literatur, besonders der niedersorbischen Bibel

14. nalětny 2018 Oskar Pank 1928 † w Lindau/Bodensee, faraŕ w Skjarbošcu, Barlinju a Lipsku. Mócnje jo se zasajźował za serbsku rěc w cerkwi, maśicaŕ.
14. April 2018 Oskar Pank 1928 † in Lindau/Bodensee, Pfarrer in Schorbus, Berlin und Leipzig. Er setzte sich stark für die wendische Sprache in der Kirche ein; Mitglied der Maśica Serbska.

18. nalětny 2018 17:00 Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu w Chóśebuzu: Seminar Serbsćina za luźi cerkwje (Christiana Piniekowa)
18. April 2018 17:00 Schule für niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus: Seminar Wendisch für Kirchenleute (Christiane Piniek)

18. nalětny 2018 Hodźij: Serbska prjatkarska konferenca
18. April 2018 Göda: wendische/sorbische Predigerkonferenz

20. nalětny 2018 16:00 Šula za dolnosersku rěc a kulturu: Bibliske koło „Bibliske špruchy za kuždu gózbu?” (dr. Hartmut S. Leipner)
20. April 2018 16:00 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur: Wendischer Bibelkreis: „Bibelsprüche für jede Gelegenheit?” (Dr. Hartmut S. Leipner)

21. nalětny 2018 14:00 Kórjeń: Klawura serbskeje wósady
21. April 2018 14:00 Kahren: Klausur der wendischen Gemeinde

 

maj/rozhelony

02. rozhelony 2018 Oskar Pank 1838✶ w Lutolu, wušy promšt w Lipsku, mašicaŕ
02. Mai 2018 Oskar Pank 1838
✶ in Leuthen, Generalsuperintendent in Leipzig, Mitglied der Maśica Serbska

10. rozhelony 2018 stupny stwórtk
10. Mai 2018 Himmelfahrt

13. rozhelony 2018 25. wrośenica nowozałoženja Maśicy Serbskeje w Chóśebuzu
13. Mai 2018 25. Jahrestag der Neugründung der Maśica Serbska in Cottbus

17. rozhelony 2018 10:30 chóśebuski Pódpołnocny kjarchob: huswěśenje hopomnjeńskeje tofle za B. Šwjelu; 13:00 Měsćański dom: kolokwium za B. Šwjelu
17. maja 10:30 Nordfriedhof Cottbus: Einweihung der Gedenktafel für Gotthols Schwela, 13:00 Stadthaus: Schwela-Kolloquium

19. rozhelony 2018 Johann Gottlieb Hauptmann 1703 we Wittenbergu. Wušy faraŕ w Lubnjowje, awtor prědneje śišćaneje dolnoserbskeje gramatiki a serbskich spiwarskich
19. Mai 2018 Johann Gottlieb Hauptmann 1703
✶ in Wittenberg. Oberpfarrer in Lübbenau, Autor der ersten gedruckten niedersorbischen Grammatik und eines wendischen Liederbuches

20. rozhelony 2018 (swětkownica) 19:00 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: Noc wótwórjonych cerkwjow, Serbske reje z tereminom, program z Karolinu Eykec a kupku Serbska reja
20. Mai 2018 (Pfingsten) 19:00 Oberkirche Cottbus: Nacht der offenen Kirchen in Cottbus, Musikprogramm Wendische Tänze mit dem Theremin, Programm mit Carolin Eyck und der Gruppe „Serbska Reja”

20. rozhelony 2018 70. pósmjertny źeń Bogumiła Šwjele
20. Mai 2018 70. Todestag vom Bogumił Šwjela

21. rozhelony 2018 (drugi swětkowny swěźeń) 14:00 Turjej: Swětkowna namša, f. D. Schütt
­21. Mai 2018 (Ostermontag) 14:00 Tauer: wendischer Pfingstgottesdienst (Pfarrer D. Schütt)

28. rozhelony 2018 14:00 Fara w Dešnje; Zmakanje ze serbskeju dušepastyrku Katharinu Köhleroweju
28. Mai 2018 14:00 Pfarrhaus Dissen: Treffen mit der wendischen Seelsorgerin Katharina Köhler

30. rozhelony 2018 14:00 Fara w Dešnje; Zmakanje ze serbskeju dušepastyrku Katharinu Köhleroweju
30. Mai 2018 14:00 Pfarrhaus Dissen: Treffen mit der wendischen Seelsorgerin Katharina Köhler

31. rozhelony 2018 14:00 Fara w Dešnje; Zmakanje ze serbskeju dušepastyrku Katharinu Köhleroweju
31. Mai 2018 14:00 Pfarrhaus Dissen: Treffen mit der wendischen Seelsorgerin Katharina Köhler

31. rozhelony 2018 brošma
31. Mai 2018 Fronleichnam

junij/smažki

02. smažki 2018 Jawoŕ: Polsko–nimske zmakanje wósadow. Bus wótjěźo z. 8:00 wót Wósadnego doma w Gołkojcach, Šulska droga 1. Dwójorěcna swěźeńska namša w Měrowej cerkwi zachopijo z. 11:00. Pśizamknu se wobjad, zmakanja, wjeźenje pó měsće, woglěd cerkwjow. Zeger 3 wótpołdnja jěźomy do Świerzawy na wuswěśenje wopomnjeńskeje tofle. Zeger 6 buźo orgelowy koncert w Měrowej w Jaworje cerkwi. Wrośenje do Gołkojc buźo wokoło 9. Mimo kolekty w cerkwi jo pśinosk k wudankam wó 10 € wupšosony wót paršonow, kenž maju swójsku zasłužbu.
03. Juni 2018 Jauer: Polnisch–deutscher Gemeindebegegnungstag. Der Bus fährt um 08.00 Uhr in Kolkwitz, Schulstraße 1 (Gemeindehaus) ab. Der zweisprachige Festgottesdienst in der Friedenskirche Jawor beginnt um 11.00 Uhr. Im Anschluss gibt es Mittagessen, Begegnungsmöglichkeiten, Kirchen- und Stadtführungen. Um 15.00 Uhr fahren wir mit dem Bus nach Schönau um die Gedenktafel einzuweihen, danach zurück nach Jawor, wo der Gemeindebegegnungstag um 18.00 Uhr mit einem Chor/Orgel-Konzert in der Friedenskirche endet. Nach dem Konzert begeben wir uns auf die Heimfahrt und kommen ca. 21.00 Uhr wieder an. Im Bus erbitten wir von Mitfahrern mit einem eigenen Einkommen eine Unkostenbeitrag von 10 €. In der Kirche wird eine Kollekte gesammelt.

03. smažki 2018 Hodźij: ➚ Serbski cerkwiny źeń/Serbski cyrkwinski dźeń
03. Juni 2018 Göda: Sorbischer Kirchentag

03. smažki 2018 Matej Pogajbog Broniš 1868 ✶ w Lutolu (150. narodniny). Faraŕ pśi chóśebuskej Serbskej cerkwi a w Górjenownje, promowěrowany rěcywědnik
03. Juni 2018 Matej Pogajbog Broniš 1868 ✶ in Leuthen (150. narodniny). Pfarrer an der cottbuser Wendischen Kirche und in Komptendorf, promovierter Sprachwissenschaftler

07. smažki 2018 Kito Mudra 1883 † w Picnju, źož jo statkował skóro 35 lět ako wušy faraŕ, maśicaŕ
07. Juni 2018 Kito Mudra 1883
† in Peitz, wo er fast 35 Jahre als Oberpfarrer wirkte, Mitglied der Maśica Serbska

08. smažki 2018 Jan Z. B. Šyndlaŕ 1758 ✶ we Wjerbnje. Wěcej ako 40 lět wušy faraŕ w Picnju, wudawaŕ dolnoserbskeje Biblije
08. Juni 2018 Johannes S. F. Schindler 1758 ✶ in Werben. Über 40 Jahre Oberpfarrer in Peitz, Herausgeber der wendischen Bibel

11. smažki 2018 16:00 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: zmakanje źěłoweje kupki „Serbska namša”
11. Juni 2018 16:00 Evangelisches Zentrum Cottbus: Zusammenkunft der AG „Wendischer Gottesdienst“

14. smažki 2018 Jan Bjedrich Tešnaŕ 1898 † w Oeynhausenje pla Bielefelda, faraŕ pśi chóśebuskej Serbskej cerkwi, prědny pśedsedaŕ Maśice Serbskeje
14. Juni 2018
Jan Bjedrich Tešnaŕ 1898 † in Oeynhausen bei Bielefeld, Pfarrer an der cottbuser Wendischen Kirche, erster Vorsitzender der Maśica Serbska

17. smažki 2018 Bluno: serbski domowniski źeń
17. Juni 2018 Bluno: Sorbischer Heimattag

18. smažki 2018 Mato Kosyk, 1852✶ we Wjerbnje, faraŕ, farmaŕ, basnikaŕ
18. Juni 2018 Mato Kosyk 1852
✶ in Werben, Pfarrer, Farmer, Dichter

20. smažki 2018 Hajno Rizo ✶ w Strjažowje, faraŕ w Janšojcach a Bórkowach, redaktor Wosadnika
20. Juni 2018 Heino Riese
✶ in Striesow, Pfarrer in Jänschwalde und Burg, Redakteur des Wosadnik

24. smažki 2018 (Sw. Jana) Dubojce: Namša za wobźaržanje stwórby
24. Juni 2018 (Johannis): Taubendorf: Gottesdienst zur Erhaltung der Schöpfung

 

julij/žnjojski

01. do 31. žnjojski 2018 Kśicna cerkwja w Grodku: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
01. bis 31. Juli 2018 Kreuzkirche Spremberg: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

01. žnjojski 2018 (pěta njeźela pó swětej Tšojosći) 14:30 Žemŕ: serbsko–pólska namša ku gózbje 300. wrośenicy wudaśa „Trjebulskego katechizma” wót Krystofa Gabriela Fabriciusa (*planowane)
01. Juli 2018 (5. Sonntag nach Trinitatis) 14:00 Sommerfeld/Lubsko: Fabricius-Feier, 300. Jahrestag der Ausgabe des „Triebeler Katechismus” von Krystof Gabriel Fabricius

08. žnjojski 2018 (šesta njeźela pó swětej Tšojosći) 10:00 Hochoza: serbsko–nimska namša (*planowany nowy termin) z lektorom Berndom Pittkuningsom
08. Juli 2018 (6. Sonntag nacht Trinitatis) 10:00 Drachhausen: wendisch–deutscher Gottesdienst mit Lektor Berd Pittkunings

11. žnjojski 2018 Kito Albin 1888† w Górjenowje, tam wušej 50 lět faraŕ, sobuwudawaŕ dolnoserbskeje Biblije
11. Juli 2018 Kito
Albin 1888 † Komptendorf, dort über 50 Jahre Pfarrer, Mitherausgeber der wendischen Bibel

13. žnjojski 2018 Kito Mjertyn Rocha1913† w Kopjeniku, wěcej ako 40 lět wušy faraŕ we Wětošowje, sobuzałožaŕ Maśice Serbskeje
13. Juli 2018 Kito Mjertyn Rocha 1913
† in Köpenick, über 40 Jahre Oberpfarrer in Vetschau, Mitbegründer der Maśica Serbska

15. žnjojski 2018 (sedyma njeźela pó swětej Tšojosći)* 14:00* Zły Komorow: ekumeniska serbsko–nimska namša, f. D. Schütt (*naraźone)
15. Juli 2018 14:00* Senftenberg: ökumenischer wendisch–deutscher Gottesdienst  (*in Planung)

 

awgust/jacmjeński

01. do 31. jacmjeńskego 2018 Kloštarska cerkwja w Gubinje: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
01. bis 31. August 2018 Klosterkirche Guben: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

12. jacmjeński2018 (jadnasta njeźela pó swětej Tšojosći) Grodk: domowniski swěźeń ze serbskeju namšu* pód gołym njebjom (*planowana)
12. August 2018 (11. Sonntag nach Trinitatis) Spremberg: Heimatfest mit wendischem Gottesdienst* unter freiem Himmel (*in Planung)

14. jacmjeński 2018 200. narodny źeń Jana Karla Fryca Swora, 1818✶ w Tšadowje (wótbagrowany), prjatkaŕ w Chóśebuzu, faraŕ w Ranju, wudawaŕ dolnoserbsko–nimskego słownika jogo nana Hanza Jura Swory
14. August 2018 200. Geburtstag von J. C. F. Zwahr, 1818 ✶ in Stradow (abgebaggert), Prediger in Cottbus, Pfarrer in Großräschen, Herausgeber des wendisch–deutschen Wörterbuchs seines Vaters H. J. Zwahr

18. jacmjeński2018 Wuježk: serbske familijowe drogowanje a dwórowy swěźeń
18. August 2018 Wuischke: sorbische Familienwanderung und Hoffest

19. jacmjeński 2018 (dwanasta njeźela pó swětej Tšojosći)* 10:00* Serbska cerkwja we Wětošowje: serbsko–nimska namša, f. I. Kśenka/f. R. Eiselt
19. August 2018: Wendische Kirche Vetschau: wendisch–deutscher Gottesdienst (*in Planung)

september/nazymski

01. do 30. nazymskego 2018 Cerkwja sw. Mikławša w Baršću: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
01. bis 30. September 2018 Nikolaikirche Forst: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

01. nazymski 2018 Michał Hórnik 1833 ✶ w Worklecach, katolski faraŕ, redaktor prědneju Pratyjowu 1880 a 1881
01. September 2018 Michał Hórnik 1833 ✶ in Räckelwitz, katholischer Pfarrer, Redakteur der ersten Ausgaben von Pratyja 1880 und 1881

02. nazymski 2018 (styrnasta njeźela pó swětej Tšojosći) 10:00 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: 250. serbska namša nowšego casa, 30 lět źěłoweje kupki „Serbska namša”, prezentacija elektroniskego hudaśa Serbskeje biblije 1868/2018. Serbski bus pśijěźo teke z Budyšyna (pśizjawjenje pla Měrćina Wirtha)
02. September 2018 Oberkirche Cottbus: 250. wendischer Gottesdienst neuerer Zeit, 30 Jahre AG „Wendischer Gottesdienst”, Präsentation der elektronischen Ausgabe der Wendischen Bibel 1868/2018. Ein sorbischer Bus kommt auch aus Bautzen (Anmeldung bei Martin Wirth)

05. nazymski 2018 Bogumił Šwjela 1873 ✶ w Skjarbošcu
05. September 2018 Bogumił Šwjela 1873 ✶ in Schorbus

09. nazymski 2018 Matej Krygaŕ 1813 ✶ w Gołkojcach, faraŕ w Picnju a 40 lět w Janšojcach, maśicaŕ
09. September 2018 Matej Krygaŕ 1813 ✶ in Kolkwitz, Pfarrer in Peitz und 40 Jahre in Jänschwalde, Mitglied der Maśica Serbska

08. nazymski 2018 Gołbiń: serbski kjarmuša
08. September 2018 Gulben: wendische Kirmes

09. nazymskego – 09. zymskego 2018 ekumeniske pilgrowanje za klimu z Bonna pśez Lužycu do Katowic.
09. September – 09. Dezember 2018 ökumenischer Klimapilgerweg von Bonn über die Lausitz nach Kattowitz.

09. nazymski 2018 10:00 Dešno: błośański cerkwiny źeń, fararka Katarina Wuglarjowa
09. September 2018 10:00 Dissen: Spreewaldkirchentag, Pfarrerin Katharina Köhler

15. nazymski 2018 Hendrich Julius Broniš 1823 ✶ w Jasenju (wótbagrowany), faraŕ w Módłej, Bórkowach, Gołkojcach a pśi chóśebuskej Serbskej cerkwi, maśicaŕ
15. September 2018 Hendrich Julius Bronisch 1823 ✶ w Jessen (abgebaggert), Pfarrer in Madlow, Burg, Kolkwitz und an der Wendischen Kirche Cottbus, Mitglied der Maśica Serbska

26. nazymski 2018 17:00 Ewangelski centrum w Zgórjelcu: pósejźenje Pśirady za serbske wósadne žywjenje pśi EKBO
26. September 2018 17:00 Evangelisches Zentrum Görlitz: Sitzung des EKBO-Beirats für wendisches Gemeindeleben 

26. nazymski 2018 Źěłowa kupka „Serbska namša” załožona 1988
26. September 2018 Arbeitsgruppe „Wendischer Gottesdienst” 1988 gegründet

 

oktober/winski

01. do 31. winskego 2018 Cerkwja sw. Pankraciusa w Kamjenej: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
01. bis 31. Oktober 2018 St.-Pankracius-Kirche Lübben-Steinkirchen: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

01. winski 2018 Wylem Nowy 1933† w Chóśebuzu, faraŕ pśi chóśebuskej Serbskej cerkwi, prědny pśedsedaŕ "Zwěska serbskich pśijaśelow", 20 lět pśedsedaŕ Maśice Serbskeje
01. Oktober 2018 Wilhelm Nowy 1933
† in Cottbus. Pfarrer an der Wendischen Kirche Cottbus, erster Vorsitzender des "Bundes wendischer Freunde, 20 Jahre Vorsitzender der Maśica Serbska

08. winski 2018 Mjertyn Gryz 1818 ✶ w Hochozy, ceptaŕ w Dešanku a Nowej Jsy, kjarližaŕ a basnikaŕ
08. Oktober 2018 Martin Gryz 1818 ✶ in Drachhausen, Lehrer in Dissenchen und Neuendorf, Autor von Kirchenliedern

08. winski 2018 Korla Awgust Jenč 1828 ✶ w Čornowje, faraŕ, bibliograf pismojstwa Serbow Dolneje Łužcycy
08. Oktober 2018 Karl August Jentsch 1828 ✶ Zschornau, Pfarrer, Bibliograf des wendischen Schrifttums der Niederlausitz

06. winski 2018 14:00 Hochoza: pśednoski a ➚ cesćenje Mjertyna Gryza - serbski ceptaŕ a ludowy basnikaŕ
06. Oktober 2018 14:00 Drachhausen: Vorträge und ➚ Ehrung vom Martin Grüß – Wendischer Lehrer und Volksdichter

11. winski 2018 Jan Juro Hendrich Šwjelow 1838 ✶ w Bórkowach, faraŕ w Módłej a w Lěśćach
11. Oktober 2018 Johann G. H. Schwellow 1838 ✶ in Burg, Pfarrer in Madlow und Hornow

12.-14. winskego 2018 Hainewalde: Serbski kóńc tyźenja (SEKT). Pśenocowanje w Eurohof Dreiländereck, Scheibe 15, D-02779 Hainewalde. Za dorosćonych płaśi kónc tyźenja 50 €, za źiśi a młodostnych (wót 3 do 18 lět) 20 €. Přizjawjenja pla faraŕki Jadwigi Malinkoweje z mejlku abo ☎ +49 35773 998244. ➚ Dalšne informacije.
12.-14. Oktober 2018 Hainewalde: Sorbische Familienrüstzeit (SEKT). Übernachtung im Eurohof Dreiländereck, Scheibe 15, D-02779 Hainewalde. Für Erwachsende kostet das Wochenende 50 €, für Kinder und Jugendliche (von 3 bis 18 Jahre) 20 €. Anmeldung bei Pfarrerin Jadwiga Mahling per E-Mail oder ☎ +49 35773 998244.

14. winski 2018 14:00 cerkwja sw. Pětša w Zgórjelcu: rozžognowanje z Martinom Herchom a zapokazanje noweje hušeje promštowki Therese Rinecker
14. Oktober 2018 14:00 Peterskirche Görlitz: Verabschiedung von Martin Herche und Einführung der neuen Generalsuperintendentin Therese Rinecker

21. winski 2018 Mjertyn Gryz 1878 w Nowej Jsy, kjarližaŕ a basnikaŕ
21. Oktober 2018 Martin Gryz 1878
in Neuendorf, Autor von Kirchenliedern

21. winski 2018 Měto Wjeńko 1953 w Chóśebuzu, faraŕ w Dešnje a pśi serbskej cerkwi w Chóśebuzu
21. Oktober 2018 Martin Wenk 1953 in Cottbus, Pfarrer in Dissen und an der Klosterkirche Cottbus

23. winski 2018 Kito Pank 1808 ✶ w Dešnje, faraŕ w Lutolu a Dešnje
23. Oktober 2018 Christian Pank 1808 ✶ in Dissen, Pfarrer in Leuthen und Dissen

28. winski 2018 Njepilic dwór w Rownem: Kjermuša
28. Oktober 2018 Njepilahof in Rohne: Kirmes

31. winski 2018 (źeń reformacije) 14:00 Móst: serbska namša z Bóžym blidom (faraŕ Ingolf Kśenka)
31. Oktober 2018 (Reformationsfest) 14:00 Heinersbrück: wendischer Abendmahlsgottesdienst (Pfarrer Ingolf Kschenka)

31. winski 2018 z. 2 Rakecy: zgromaźina Serbskego ewangelskego towaristwa z. t.
31. Oktober 2018 14:00 Königswartha: Mitgliederversammlung des Sorbischen evangelischen Vereins e. V.

 

nowember/młošny

01. do 31. młošnego 2018 Zal rady we Łukowje: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
01. bis 31. November 2018 Ratssaal Luckau: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

03. młošny 2018 13:30 Skjarbošc: swětocne wuswěśenje pomnika za Kita Šwjelu z dwójorěcnu namšu (faraŕ Robert Marnitz a serbska dušepastyŕka Katharina Köhlerowa), wótekšyśim pomnika a kafejpiśim w skjarbošcańskem towaristwowem domje
03. November 2018 13:30 Schorbus: feierliche Einweihung des Denkmals für Christian Schwela mit wendisch–deutschem Gottesdienst (Pfarrer Marnitz und die wendische Seelsorgerin Katharina Köhler), Enthüllung des Denkmals und Kaffeetafel im Schorbuser Vereinshaus

04. młošny 2018 z. 12: Serbski rozgłós MDR: nabóžnina (faraŕka Jadwiga Malinkowa)
04. November 2918 14:00 MDR: Andacht (Pfarrerin Jadwiga Mahling)

09. nazymskego – 09. zymskego 2018 ekumeniske pilgrowanje za klimu z Bonna pśez Lužycu do Katowic. Etapy we Łužycy: 03.11. Radeberg – Kamjeńc, 04.11. Kamjeńc – Wórjejce, 05.11. Wórjejce – Slěpo, 06.11. Slěpo – Zły Komorow, 07.11. Zły Komorow – Chóśebuz, 08.11. Chóśebuz, 09.11. Chóśebuz – Janšojce, 10.11. Janšojce – Gubin, 11.11. Gubin – Nowa Cela
09. September – 09. Dezember 2018 ökumenischer Klimapilgerweg von Bonn über die Lausitz nach Kattowitz. 04.11. Kamenz – Hoyerswerda, 05.11. Hoyerswerda – Schleife, 06.11. Schleife – Spremberg, 07.11. Spremberg – Cottbus, 08.11. Cottbus, 09.11. Cottbus – Jänschwalde, 0.11. Jänschwalde- Guben, 11.11. Guben – Neuzelle

07. młošny 2018 z. 7 Stara šula w Nowej Niwje: Pśednosk "Wustatkowanja reformacije na duchowne žywjenje Serbow" (dr. Hartmut S. Leipner)
19. November 2018 19:00 Alte Schule Neu Zauche:
Vortrag "Auswirkungen der Reformation auf das geistliche Leben der Wenden" (Dr. Hartmut S. Leipner)

27. młošny 2018 z. 7 Domowniska śpa w Nowej Niwje: "Pśigótowanje na gódowny cas"
27. November 2018 19:00 Heimatstube Neuzauche: "Vorbereitung auf die Weihnachtszeit"

 

 

december/zymski

01. zymski 2018 z. 2 chóśebuski Měsćański muzej: wólbna zgromaźina Spěchowańskego towaristwa za serbsku rec w cerkwi. z. t.
01. Dezember 2018 14:00 Stadtmuseum Cottbus: Wahlversammlung des Vereins zur Forderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

05. zymski 2018 Kito Wylem Broniš 1788 w Pricynje, tam skóro 50 lět faraŕ, rěcywědnik
05. Dezember Christian W. Bronisch 1788 in Pritzen, dort fast 50 Jahre Pfarrer, Sprachwissenschaftler

11. zymski 2018 Pawoł Fryco Broniš 1898 w Chóśebuzu, faraŕ w Picnju a Lutolu, 25 lět pśi Serbskej cerkwi w Měsće, wucabnik serbšćiny na gymnaziumje, wudawaŕ serbskich duchownych spisow, sobuźałožaŕ Maśice Serbskeje
11. Dezember Paul F. Bronisch 1898 in Cottbus, Pfarrer ind Peitz und Leuthen, 25 Jahre an der Wendischen Kirche Cottbus, Wendischlehrer am Gymnasium, Herausgeber wendischer geistlicher Schriften, Mitbegründer der Maśica Serbska

12. zymski 2018 z. 2 Dolnoserbski internat: "Serbske gódy"
12. Dezember 2018 15:00 Niedersorbisches Internat: "Wendische Weihnacht"

18. zymski 2018 Mikławš Andricki 1908 w Zytawje, katolski duchowny, staršy Towaristwa serbskich studentow w Praze, jo se starał wó wuski zwisk k dolnoserbskim studentam
18. Dezember 2018 Nikolaus Andritzke 1908 in Zittau, katholischer Geistlicher, Ältester des Vereins wendischer Studenten in Prag. Er kümmerte sich um eine enege Verbindung zu den niederwendischen Studenten

25. zymski 2018 (gódownica) z. 10 chóśebuska Serbska cerkwja: serbska gódowna namša (faraŕ Ingolf Kśenka)
25. Dezember 2018 (1. Weihnachtsfeiertag) 10:00 Klosterkirche Cottbus: wendischer Weihnachtsgottesdienst (Pfarrer Ingolf Kschenka)

26. zymski 2018 400. pósmjertny źeń Albinusa Mollerusa
26. Dezember 2018 400. Todestag von Albin Moller

Letzte Änderung am: 06.08.2022