Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

Bóže słowo

Losungen und Gebete

RSSPrint

Zachadny tyźeń

Vergangene Woche

Naša wěra jo to dobyśe, kótarež jo ten swět pśewinuło.

(1. Jan/1. Johannes 5, 4)

 

 

    

Grono tyźenja

Na sedymnastu njeźelu pó swětej Tšojosći

18. Sonntag nach Trinitatis


Tu pśikazń mamy wót njogo, až ten, kenž Boga lubujo, dej teke swógo bratša.

 

 

(1. Jan/1. Johannes 4, 21)

    

Pśiducy tyźeń

Kommende Woche

Hustrow mě Kněžo, ga budu hustrowjony; pomagaj mě, ga jo mě pomožone.

(Jeremias 17, 14)

    

Módlenje

Gebet

 

Luby Bog a Kněz, daj nas póznaś twóju wólu a twóje žycenja. Ty wěš, až nam to casy śěžko padnjo. Zogol a ruš wšednego dnja stej wótergi głosnjejšej ako twójo wołanje. Daj nam togodla kuždy źeń kus měra, aby našo žywjenje wobmyslili, našo cynjenje prepruwowali a twójo słowo do wutšoby wzeli. Daj nas byś jo-gronjarje a jo-cynjarje, aby wšo rosło a doprědka pśišło we twójej winicy. A mytuj nas na kóńcu z twójeju gnadu a zmilnosću aby wuglědali twójo nimjerne kralojstwo. 

Amen.

 

 

 

 

 

Wóścenas

Wendisches Vaterunser

Wóśce nas[1] na njebju.
Huswěśone buź twójo mě.
Pśiź k nam twójo kralejstwo.
Twója wóla se stań ako na njebju,
tak teke na zemi.
Naš wšedny klěb daj nam źinsa.
A wódaj nam naše winy,
ako my wódawamy našym winikam.
A njewjeź nas to spytowanja.
Ale humóž nas wót wšogo[2] złego.
Pśeto twójo jo to kralejstwo
a ta móc a ta cesć
do nimjernosći.
Amen[3].

[1] Forma 'nas' se cesto hužywajo. Gramatikaliski korektne słowo jo 'naš'.
[2] teke 'togo'
[3] teke 'Hamjeń'


Wóšćenaš

Vaterunser in Schleifer Sorbisch

Wóšće naš, kiž sy w njebjesach
Swěćone bydź Twojo měno
Ćidź k nam Twójo kralejstwo,
Twója wóla se stanjo
Kaž na njebju tak tež na zemi
Naš wšědny chlěb daj nam dźeńsa
A wódaj nam naše winy,
Ako my wódawamy našym winikam
A njewjedź nas do spytowanja
Ale humož nas wót togo złego
Ćetož twójo jo to kralejstwo
A ta móc a ta cesć
Wót wěcnosći až do wěcnosći.
Amen.

 

Wótčenaš

Vaterunser in Obersorbisch

Wótče naš, kiž sy w njebjesach.
Swjećene budź twoje mjeno.
Přińdź k nam twoje kralestwo.
Twoja wola so stań
kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš wšědny chlěb daj nam dźensa.
A wodaj nam naše winy,
jako my wodawamy našim winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale wumóž nas wot złeho.
Přetož twoje je kralestwo a móc
a česć hač do wěčnosće.
Hamjeń.

 

Letzte Änderung am: 15.10.2017