Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

Aktualne

Aktuelles

RSSPrint

awgust/jacmjeński 2017

27. awugust 2017 (jadnasta njeźela pó swětej tšojosći) na Šusterec dwórje w Trjebinje 09:30: dwójorěcna namša (fararka Jadwiga Malinkowa)
27. August 2017 (11. Sonntag nach Trinitatis) auf dem Schusterhor in Trebendorf: 09:30 zweisprachiger Gottesdienst (Pfarrerin Jadwiga Mahlink)

23. awgusta 2017 Serbski muzej w Budyšynje 18:00 Serbske wjeźenje pśez wustajeńcu "Pjeć lětstotkow – Serbija a reformacija". 19:00 Pśednosk dr. Lubiny Malikoweje "Ochranow a Serbija".
23. August 2017 Sorbisches Museum Bautzen 18:00 Sorbische Führung durch die Ausstellung "Fünf Jahrhunderte – Die Wenden und die Reformation. 19:00 obersorbischer Vortrag mit Simultanübersetzung von Dr. Lubina Mahlink "Herrnhut und die Wenden"

20. awgusta 2017 (źaseta njeźela pó swětej tšojosći) slěpjańska cerkwja 14:00: zapokazanje fararki Jadwigi Malinkoweje ze swěźeńskeju namšu pód nawjedowanim promšta dr. Thomasa Koppehla. Pó namše jo  towarišenje na farskem dwórje. J. Malinkowa jo statkowała wót lěta 2014 na zakłaźe wupósłańskeje słužby we Slěpem. Wósadna rada a f. Malinkowa stej se rozsuźiłej, až wóna pśewźeji farske městno we tamnej wósaźe na cas žywjenja.
20. August 2017 (10. Sonntag nach Trinitatis) Kirche Schleife 14:00: Einführung von Pfarrerin Jadwiga Mahlink mit einem Festgottesdienst unter Leitung von Superintendent Dr. Thomas Koppehl. Nach dem Gottesdienst gibt es ein fröhliches Beisammensein auf dem Pfarrhof. J. Mahlink wirkte von 2014 an auf der Grundlage des Entsendedienstes in Schleife. Der Gemeindekirchenrat und Pf. Mahlink haben beschlossen, dass sie den Dienst als Pfarrerin auf Lebenszeit in der dortigen Gemeinde übernimmt.

20. awgusta 2017 (źaseta njeźela pó swětej tšojosći) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (dr. Hartmut S. Leipner)
20. August 2017 (zehnter Sonntag nach Trinitatis) RBB 13:30: Wendische Andacht (dr. Hartmut S. Leipner)

14. awgusta 2017 Bramborske serbske radijo 12:00: Bramborske serbske radijo: report wó ewangelskem serbskem familijowem swěźenju we Wuježku pód Čornobohom
14. August 2017 RBB 12:00: Bericht über das evangelische wendische Familienfest in Wuischke bei Hochkirch

13. awgusta 2017 (źewjeta njeźela pó swětej tšojosći) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (Bernd Pittkunings)
13. August 2017 (neunter Sonntag nach Trinitatis) RBB 13:30: Wendische Andacht (Bernd Pittkunings)

13. awgusta 2017 (źewjeta njeźela pó swětej tšojosći) Slěpo 14:00: Wósadne wótpołdnjo z fararku Jadwigu Malinkoweju
13. August 2017 (neunter Sonntag nach Trinitatis) Schleife 14:00 Gemeindenachmittag mit Pfarrerin Jadwiga Mahlink

12. awgusta 2017 13:00 familijowe drogowanje a dwórowy swěźeń we Wuježku nr. 31A, pla Krygarjec
12. August 2017 13:00 Familienwandern und Hoffest in Wuischke

11. awgusta 2017 Bramborske serbske radijo 12:00: Bramborske serbske radijo: wulětowy tip: cerkwja w Klȩmsku
11. August 2017 RBB 12:00: Ausflugstip: Kirche in Klemzig

10. awgusta 2017 Bramborske serbske radijo 12:00: Bramborske serbske radijo: Serbski teolog Albinus Mollerus
10. August 2017 RBB 12:00: Der wendische Theologe Albinus Mollerus

07. awgusta 2017 Žylowk, Pśi Góramśicy 29, 16:00 zmakanje źěłoweje kupki "Serbska namša"
07. August 2017 Cottbus-Merzdorf, Am Hammergraben 29, 16:00 Zusammenkunft der AG "Wendischer Gottesdienst"

06. awgusta 2017 (wósyma njeźela pó swětej tšojosći) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (dr. Madlena Norbergowa)
06. August 2017 (achter Sonntag nach Trinitatis) RBB 13:30: Wendische Andacht (Dr. Madlena Norberg)

06. awgusta 2017 (wósyma njeźela pó swětej tšojosći) Cerkwja w Nowej Niwje 10:00: Namša ku rejtownanju wó kołac z fararjom Hartmutom Kästnerom. Zapokazanje do nałoga rejtowanja wó kołac dawa pó namše w serbskej rěcy Mirjam Nowikojc z Łaza
06. August 2017 (achter Sonntag nach Trinitatis) Kirche Neu Zauche 10:00: Gottesdienst zum Stollenreiten mit Pfarrer Hartmut Kästner. Eine Einführung in den Brauch des Stollenreitens gibt nach dem Gottesdienst in wendischer Sprache Mirjam Nowigk aus Laasow

04. awgusta 2017 17:00 7. błośańska cerkwina noc w Luborazu, Cowje, Nowej Niwje a Tšupcu
04. August 2017 17:00 7. Spreewälder Kirchennacht in Lieberors, Zaue, Neu Zauche und Straupitz

 

julij/žnjojski 2017

30. julija 2017 (sedyma njeźela pó swětej tšojosći) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (faraŕ Cyril Pjech)
30. Juli 2017 (siebter Sonntag nach Trinitatis) RBB 13:30: Wendische Andacht (Pfarrer Cyrill Pech)

30. julija 2017 (sedyma njeźela pó swětej tšojosći) Serbske radijo MDR 10:00: Górnoserbska nabóžnina (fararka Jadwiga Malinkowa ze Slěpego)
30. Juni 2017 (siebenter Sonntag nach Trinitatis) Sorbisches Radio des MDR 10:00: Obersorbische Andacht (Pfarrerin Jadwiga Mahlink aus Schleife)

23. julija 2017 (šesta njeźela pó swětej tšojosći) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (faraŕ Cyril Pjech)
23. Juli 2017 (sechster Sonntag nach Trinitatis) RBB 13:30: Wendische Andacht (Pfarrer Cyrill Pech)

23. julija 2017 (šesta njeźela pó swětej tšojosći) 14:00 Serbsko–nimska ekumeniska namša. Sćo wutšobnje pšepšosone na namšu z dupjenim do Serbskeje cerkwje we Złem Komorowje 23.07.2017, zeger 2 wótpoldnja. Namšu wótźaržyjo faraŕ Dieter Schütt ze Žylowa. Serbske cytanje jo pśewzeła Hanka Markowa (grajarka złykomorojskego źiwadła). Wšyknym jo kazane pó namše na gromadne kafejpiśe.
23. Juli 2017 (sechster Sonntag nach Trinitatis) 14:00. Wendisch–deutscher ökumenischer Gottesdienst. Sie sind herzlich zum zweisprachigen Gottesdienst in die Wendische Kirche Senftenberg am 23.07.2017 um 14 Uhr eingeladen. Den Gottesdienst führt Pfarrer Dieter Schütt aus Cottbus/Sielow durch. Die sorbische Lesung hat Hanka Mark (Schauspielerin am Theater Senftenberg) übernommen. Nach dem Gottesdienst sind alle zum gemeinsamen Kaffeetrinken eingeladen.

 

16. julija 2017 (pěta njeźela pó swětej tšojosći) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (dr. Christiana Piniekowa)
16. Juli 2017 (fünfter Sonntag nach Trinitatis) RBB 13:30: Wendische Andacht (Dr. Christiane Piniek)

18. julija 2017 Serbska šulska namša 08:00.Wšyknym wuknikam a tym, kenž pódpěruju źěło z młoźinu a serbsku rěc w cerkwi, jo wutšobnje kazane na 7. šulsku namšu. Wótmějo se 18.07.2017, zeger 8:00, pśi Lutherowem pomniku na terenje Dolnoserbskego gymnaziuma w Měsće (pśi špatnem wjedrje w Kśicnej cerkwi na Karlowej droze). Moto jo "Nowe tezy trjeba kraj". Prjatkujo serbska dušepastyrka Katharina Köhlerowa z Dešna. Wuknikojska źiwadłowa kupka pśedstajijo graśe, šulski chor pód nawjedowanim Geralda Šejna wuspiwajo. Pó namše se wótmějo šulski swěźeń.
18. Juli 2017 Wendischer Schulgottesdienst
08:00. Alle Schüler und diejenige, die die Arbeit mit Jugendlichen und die wendische Sprache in der Kirche unterstützen, sind herzlich zum 7. Schulgottesdienst eingeladen. Er findet am 18.07.2017 um 08:00 Uhr am Lutherdenkmal auf dem Gelände des Niedersorbischen Gymnasiums Cottbus statt (bei schlechtem Wetter in der Kreuzkirche, Karlstraße). Das Motto lautet "Neue Thesen braucht das Land". Es predigt die wendische Seelsorgerin Katharina Köhler aus Dissen. Eine Schülertheatergruppe stellt ein Stück vor, der Schulchor singt unter Leitung von Gerald Schön. Nach dem Gottesdienst findet das Schulfest statt.


09. julija 2017 (stwórta njeźela pó swětej tšojosći) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (Bernd Pittkunings)
09. Juli 2017 (vierter Sonntag nach Trinitatis) RBB 13:30: Wendische Andacht (Bernd Pittkunings)

09. julija 2017 (stwórta njeźela pó swětej tšojosći) Serbsko–nimska namša w Drjejcach
09. Juli 2017 (vierter Sonntag nach Trinitatis) Wendisch–deutscher Gottesdienst in Drewitz

Cerkwja w Drjejcach wóswěšijo źeń cerkwinego wuswěśenja pśed 190 lětami. Źěłowa kupka "Serbska namša" a Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu wugótujotej wjelebocny program:
10:00 swěźeńska dwójorěcna namša z drjejcańskem chorom. Prjatkujo faraŕ Ingolf Kśenka z Janšojc.
12:30 wobjed a dujarska muzika
14:00 pśednosk w cerkwi dr. Hartmuta Leipnera wó serbskej rěcy w cerkwi
15:00 cirkus Harlekids
15:30 koncert
16:30 pśednosk w cerkwi: Klaus Hugler wó swójom žywjenju
17:30 Dolnoserbski kwartet spiwa
18:00 nabóžnina

Die Kirche in Drewitz wird 190 Jahre alt. Die Arbeitsgruppe "Wendischer Gottesdienst" und die Schule für wendische Sprache und Kultur haben ein vielseitiges Programm vorbereitet:
10:00 zweisprachiger Festgottesdienst mit dem Drewitzer Chor. Es predigt Pfarrer Ingolf Kschenka aus Jänschwalde.
12:30 Mittagessen und Blasmusik
14:00 Vortrag in der Kirche von Dr. Hartmut Leipner über die wendische Sprache in der Kirche
15:00 Zirkus Harlekids
15:30 Koncert
16:30 Vortrag in der Kirche von Klaus Hugler über sein Leben
17:30 Es singt das Niedersorbische Quartett
18:00 Andacht

 

08. julija 2017 cerkwja w Chołmcu 18:00: Koncert z nimskimi a serbskimi ludowimi spiwami ze nimsko-serbskim žylojskim chorom
08. Juli 2017 Dorfkirche Gollmitz 18:00: Konzert des Deutsch–sorbischen Chores Sielow mit deutschen und wendischen Volksliedern

02. julija 2017 (tśěša njeźela pó swětej tšojosći) Bramborske serbske radijo: 10:00 – 11:00 Swěźeńska namša Serbskego ewangelskego dnja w Tšupcu (live); 12:30 – 14:00 Program za cełu familiju - live wót Serbskego cerkwinego dnja w Tšupcu; tematiske wusćełanje: "Albinus Mollerus – serbski teolog a spisowaśel"; nabóžne wusćełanje (faraŕ Ingolf Kschenka)
02. Juli 2017 (dritter Sonntag nach Trinitatis) RBB: 10:00 – 11:00 Festgottesdienst zum Wendischen evangelischven Kirchentag in Straupitz (Live-Übertragung); 12:30 – 14:00 sorbisches Familienprogramm - live vom Wendischen evangelischen Kirchentag in Straupitz; thematische Sendung: Albinus Mollerus – wendischer Theologe und Schriftsteller; kirchliche Sendung (Pfarrer Ingolf Kschenka)

01./02. julija 2017 Serbski cerkwiny źeń w Tšupcu
01/02. Juli 2017 Wendischer Kirchentag in Straupitz