Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

Aktualne

Aktuelles

RSSPrint

december/zymski 2017

02. dezembera 2017 14:00 Chóśebuzski měsćański muzej: Lětna zgromaźina Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi. z. t.

02. Dezember 2017 14:00 Stadtmuseum Cottbus: Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

03. dezembera 2017 prědna njeźela pśichoda
03. Dezember 2017 erster Adventssonntag

03. decembera 2017 (prědna njeźela pśichoda) Domowinski muzej w Dešnje: Wótworjenje gódowneje wustajeńcy "Grajki z drjewa". Spiwanje w casu pśichoda z Chorom Łužyca
03. Dezember 2017 (1. Adventssonntag) Heimatmuseum Dissen: Eröffnung der Weihnachtsaussteluung "Spielzeug aus Holz". Adventssingen mit dem Chor Łužyca

03. decembera 2017 (prědna njeźela pśichoda) 09:30 Slěpo: Dwójorěcna namša ze žognowanim Slěpjańskego dzěćetka (fararka Jadwiga Malinkowa)
03. Dezember 2017 (1. Adventssonntag) 09:30 Schleife: Zweisprachiger Gottesdienst mit Segnung des Schleifer Dzěćetko (Pfarrerin Jadwiga Mahling)

03. decembera 2017 (prědna njeźela pśichoda) 12:00 Serbski rozgłos MDR: Nabóžnina (fararka Jadwiga Malinkowa)
03. Dezember 2017 (1. Adventssonntag) 12:00 Sorbischer Rundfunk des MDR: Andacht (Pfarrerin Jadwiga Mahling)

03. decembera 2017 (prědna njeźela pśichoda) 13:30 Serbski rozgłos RBB: Nabóžnina (fararka Katharina Köhlerowa)
03. Dezember 2017 (1. Adventssonntag) 13:30 RBB: Andacht (Pfarrerin Katharina Köhler)

03. decembera 2017 (prědna njeźela pśichoda) 14:00 Slěpo: Wósadne wódpołdnjo (fararka Jadwiga Malinkowa)
03. Dezember 2017 (1. Adventssonntag) 14:00 Schleife: Gemeindenachmittag (Pfarrerin Jadwiga Mahling)

10. decembera 2017 (druga njeźela pśichoda) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (Bernd Pittkunings) 
10. Dezember 2017 (2. Adventssonntag) RBB 13:30: Wendische Andacht (Bernd Pittkunings)

15. decembera 2017 19:00 Kafejterija Dolnoserbski gymnazium: „Zymski cas – gódy w Łužycy“ - sceniski-koncertantny adwentski program
15. Dezember 2017 19:00 Cafeteria des Niedersorbischen Gymnasiums: „Winterzeit – Weihnachten in der Lausitz” Szenisch–konzertantes Programm

16. decembera 2017 10:00 Wulět Serbskeje wósady do Budyšyna
16. Dezember 2017 10:00 Ausflug der Wendischen Gemeinde nach Bautzen

16. decembera 2017 17:00 Michałska cerkwja w Budyšynje: adwentny koncert Serbskego gymnasiuma w Budyšynje
16. Dezember 2017 17:00 Michaeliskirche Bautzen: Adventskonzert des Sorbischen Gymnasiums Bautzens

17. decembera 2017 (tśeśa njeźela pśichoda) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (faraŕ Dieter Schütt) 
17. Dezember 2017 (3. Adventssonntag) RBB 13:30: Wendische Andacht (Pfarrer Dieter Schütt)

17. decembera 2017 (tśeśa njeźela pśichoda) 10:00 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: Namša za Lužycu z wušym promštom Martinom Herchom
17. Dezember 2017 (3. Adventssonntag) 10:00 Oberkirche Cottbus: Lausitzgottesdienst mit Generalsuperintendent Martin Herche

24.12.2017 (gwězdka) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (dr. Hartmut S. Leipner) 24.12.2017 (Heiligabend) RBB 13:30: Wendische Andacht (Dr. Hartmut S. Leipner)

25.12.2017 (gódownica) 10:00 Serbska cerkwja: Gódowna namša (fararka Katarina Köhlerowa)
25.12.2017 (erster Weihnachtsfeiertag) 10:00 Klosterkirche Cottbus: Wendischer Weihnachtsgottesdienst (Pfarrerin Katharina Köhlerowa)

 

 

 

Cerkwina pratyja 2018

januar/wezymski

06.01.2018 Tśoch kralow
06.01.2018 Heilige drei Könige

24.01.2018 16:30 chóśebuski Ewangelski centrum: prědne pósejźenje pśedsedarstwa STSRC
Evangelisches Zentrum Cottbus: erste Sitzung des Vorstandes des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

februar/swěckowny

02.02.2018 250. pósmjertny źeń J. G. Hauptmanna
250. Todestag von J. G. Hauptmann

13.02.2018 zapust
Fastnacht

14.02.2018 pódjebnica/popelna srjoda
Aschermittwoch

18.02.2018 (prědna njeźela spótnego casa – invokavit)* 10:00* Wjerbno: serbsko-nimska namša we (*naraźone)
Werben: wendisch–deutscher Gottesdienst (*in Planung)

28.02.2018 17:00 Centrum za dialog a pśeměnjenje w Kórjenju: pósejźenje Pśirady za serbske wósadne žywjenje pśi EKBO
Zentrum für Dialog und Wandel Kahren: Sitzung des EKBO-Beirats für wendisches Gemeindeleben

 

měrc/pózymski

08.03.2018 16:30 chóśebuski ewangelski centrum: pósejźenje pśedsedarstwa STSRC
Sitzung des Vorstandes des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

25.03.2018 bałabnica – palmarum
Palmsonntag

29.03.2018 źeń hustajenja Bóžego blida – zeleny stwórtk
Gründonnerstag

30.03.2018 śichy pětk
Karfreitag

31.03.2018 zakurjona sobota
Karsamstag

 

apryl/nalětny

01.04.2018 (jatšownica) Popojce: do z. 6 jatšowne spiwanje, pótom dwójorěcna nabóžnina
Papitz: bis 6 Uhr Ostersingen, im Anschluss zweisprachige Andacht

01. apryla do 14. maja 2018 Serbska cerkwja we Wětošowje: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
01. April bis 14. Mai 2018 Wendische Kirche Vetschau: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

02.04.2018 (drugi jatšowny swěźeń) 09:30 Picnjo: serbska jatšowna namša
Peitz: wendischer Ostergottesdienst

08.04.2018 (małe jatšy)

29.04.2018 (stwórta njeźela pó jatšach/kantate)* Žarow/Zary swěźeńska serbsko–pólska namša ku gózbje 300. wrośenicy hudaśa „Trjebulskego katechizma” wót Krystofa Gabriela Fabriciusa (*naraźone)
Sorau: Fabricius-Feier, 300. Jahrestag der Ausgabe des „Triebeler Katechismus” von Krystof Gabriel Fabricius (*Vorschlag)

22.04.2018 (tśeśa njeźela pó jatšach/jubilate) 09:00 (abo 10:30) Dešno: serbska namša
Dissen: wendischer Gottesdienst

 

maj/rozhelony

10.05.2018 stupny stwórtk
Himmelfahrt

13.05.2018 25. wrośenica nowozałoženja Maśicy Serbskeje w Chóśebuzu
25. Jahrestag der Neugründung der Maśica Serbska in Cottbus

17.05.2018 10:00 chóśebuski Pódpołnocny kjarchob: huswěśenje hopomnjeńskeje tofle za B. Šwjelu; 13:00* Měsćański muzej: kolokwium za B. Šwjelu (*naraźony cas)
Nordfriedhof Cottbus: Einweihung der Gedenktafel für B. Šwjela, 13:00* Stadtmuseum: Kolloquium für B. Šwjela (*vorgeschlagene Zeit)

20.05.2018 (swětkownica) 19:00 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: Noc wótwórjonych cerkwjow, Serbske reje z tereminom, program z K. Eykec a kupku Serbska reja
Oberkirche Cottbus: Nacht der offenen Kirchen in Cottbus, Musikprogramm Wendische Tänze mit dem Theremin, Programm mit C. Eyck und der Gruppe „Serbska Reja”

20.05.2018 70. pósmjertny źeń B. Šwjele
70. Todestag vom B. Šwjela

21.05.2018 (drugi swětkowny swěźeń) 14:00 Turjej: Swětkowna namša
­Tauer: wendischer Pfingstgottesdienst

31.05.2018 brošma
Fronleichnam

junij/smažki

03.06.2018 Hodźij: Serbski cerkwiny źeń
Göda: Sorbischer Kirchentag

10.06.2018 (druga njeźela pó swětej Tšojosći)* 14:00* Hochoza: serbsko–nimska namša (*naraźone)
Drachhausen: wendisch–deutscher Gottesdienst (*Planung)

 

julij/žnjojski

01.07.2018 (pěta njeźela pó swětej Tšojosći)* 10:00* Chóśebuz: serbska šulska namša (*naraźone)
Cottbus: wendischer Schulgottesdienst (*Planung)

01. do 31. julija 2018 Kśicna cerkwja w Grodku: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
01. bis 31. Juli 2018 Kreunzkirche Spremberg: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

15.07.2018 (sedyma njeźela pó swětej Tšojosći)* 14:00* Zły Komorow: ekumeniska serbsko–nimska namša (*naraźone)

Senftenberg: ökumenischer wendisch–deutscher Gottesdienst  (*in Planung)

 

awgust/jacmjeński

01. do 31. awgusta 2018 Kloštarska cerkwja w Gubinje: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
01. bis 31. August 2018 Klosterkirche Guben: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

14.08.2018 200. narodny źeń J. C. F. Zwahra
200. Geburtstag von J. C. F. Zwahr

15.08.2018 Marijine stupjenje do njebja
Maria Himmelfahrt

18.08.2018 Wuježk: serbske familijowe drogowanje a dwórowy swěźeń
Wuischke: sorbische Familienwanderung und Hoffest

19.08.2018 (dwanasta njeźela pó swětej Tšojosći)* 10:00* Serbska cerkwja we Wětošowje: serbsko–nimska namša
Wendische Kirche Vetschau: wendisch–deutscher Gottesdienst (*in Planung)

september/nazymski

01. do 30. septembera 2018 Cerkwja sw. Mikławša w Baršću: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
01. bis 30. September 2018 Nikolaikirche Forst: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

02.09.2018 (styrnasta njeźela pó swětej Tšojosći) 10:00 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: 250. serbska namša nowšego casa, 30 lět źěłoweje kupki „Serbska namša”, prezentacija elektroniskego hudaśa Serbskeje biblije 1868/2018
Oberkirche Cottbus: 250. wendischer Gottesdienst neuerer Zeit, 30 Jahre AG „Wendischer Gottesdienst”, Präsentation der elektronischen Ausgabe der Wendischen Bibel 1868/2018

09.09.2018 Dešno błośański cerkwiny źeń
Dissen Spreewaldkirchentag

16.09.2018 (śesnasta njeźela pó swětej Tšojosći) Žarow/Żary*: swěźeńska namša ku gózbje 470. wrośenicy pśełožka Nowego testamenta do serbskeje rěcy wót Mikławuša Jakubicy (*naraźony)
Sorau/Żary*: Jakubica-Feier – 470. Jahrestag der Übersetzung des Neuen Testament ins Wendische von Mikławuš Jakubica (*Vorschlag)

26.09.2018 17:00 Ewangelski centrum w Zgórjelcu: pósejźenje Pśirady za serbske wósadne žywjenje pśi EKBO
Evangelisches Zentrum Görlitz: Sitzung des EKBO-Beirats für wendisches Gemeindeleben 

 


oktober/winski

01. do 31. oktobera 2018 Cerkwja sw. Pankraciusa w Kamjenej: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
01. bis 31. Oktober 2018 St.-Pankracius-Kirche Lübben-Steinkirchen: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

14.10.2018 15:00 cerkwja sw. Pětša w Zgórjelcu: rozžognowanje z Martinom Herchom a zapokazanje nowego hušego promšta
Peterskirche Görlitz: Verabschiedung Martin Herche und Einführung des neuen Generalsuperintendenten

31.10.2018 (źeń reformacije) 10:00 Janšojce: serbska namša
Jänschwalde: wendischer Gottesdienst

31.10.2018 14:00 zgromaźina Serbskego ewangelskego towaristwa
Mitgliederversammlung des Sorbischen evangelischen Vereins

 

nowember/młošny

01. do 31. nowembera 2018 Radna žurla we Łukowje: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
01. bis 31. November 2018 Ratssaal Lukau: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

21.11.2018 pokutna srjoda
Buß- und Bettag

25.11.2018 njeźela zamrětych
Totensonntag

 

december/zymski

01.12.2018 14:00 chóśebuski Měsćański muzej: wólbna zgromaźina Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi. z. t.
Stadtmuseum Cottbus: Wahlversammlung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

02.12.2018 prědna njeźela pśichoda
erster Sonntag im Advent

25.12.2018 (gódownica) 10:00 chóśebuska Serbska cerkwja: serbska gódowna namša
Klosterkirche Cottbus: wendischer Weihnachtsgottesdienst

26.12.2018 400. pósmjertny źeń A. Mollerusa
400. Todestag von A. Moller

 

 

 

 

 

Letzte Änderung am: 13.12.2017